Skip to main content

Kalmar Energi satsar på biogas

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2015 09:44 CET

Kalmar Energi satsar en miljon kronor i More biogasanläggning i Läckeby, där Kalmars hushållsavfall ska omvandlas till biogas.

- Vi vill bidra till att Kalmarborna även ska kunna transportera sig på ett hållbart sätt, inte bara få förnybar energi till sina hem, säger Anna Karlsson, VD på Kalmar Energi.

Idag är över 60 procent av all den energi som används i Kalmar län förnybar. Kalmar Energis kraftvärmeanläggning Moskogen spelar en stor roll i den utvecklingen. Anläggningen producerar 90 procent av Kalmars fjärrvärmebehov och en tredjedel av elbehovet från skogsrester från de småländska skogarna.

- Men inom transportsektorn ligger vi långt efter, med bara 8 procent förnybart, därför ser vi det som viktigt att gå in och skynda på den omställningen, säger Anna Karlsson.

En av många lösningar
Kalmar Energi erbjuder sedan tidigare medlemskap i en elbilspool där bilarna drivs av el producerad från vindkraft. Man har även satsat på att sätta upp laddstolpar för elbilar i regionen.

- Transportsektorn kräver många lösningar och biogassatsningen i Kalmar är en mycket intressant utveckling av kretsloppssamhället, säger Anna Karlsson.

Kontakt
Anna Karlsson, VD
Tel. 070-521 5163


Fakta:
Biogasen från More kommer i nuläget främst att användas i lokaltrafikens biogasbussar, men även vara tillgänglig för privatbilister via E.ons tankstation i Kalmar samt More Biogas tankstation i Mosekrog.

Biogas har en mycket låg klimatpåverkan och gör stor miljönytta då den omvandlar hushållsavfall och gödsel till drivmedel. Samtidigt fås rötrester i form av biogödsel som återföras till jordbruket och sluter kretsloppet. Lokal biogasproduktion stimulerar även utveckling och arbetstillfällen.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.