Skip to main content

Kalmar Energi varslar personal

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 10:46 CEST

11 tjänster ska bort på Kalmar Energi. Svag nybyggnad i Kalmarområdet, energibesparingar och låga priser på elmarknaden pressar Kalmar Energi. Samtidigt som Kalmar Energi minskar antalet tjänster utlyses fem nya tjänster under hösten/vintern. 

Vår verksamhet är beroende av en stad som växer med nya bostäder, företag, skolor etc. Vi förväntar oss att våra kunder kommer använda mindre av både el och värme. Energi ska självklart användas på ett förnuftigt och hållbart sätt. De senaste tio åren har Kalmars expansion varit större än effektiviseringen, men nu ser vi en svagare utbyggnad och därmed sjunkande intäkter.

-       Vi krymper vår traditionella verksamhet samtidigt som vi tillför ny kompetens inom energientreprenader, fastighetsdrift, IT och ekonomistyrning. Vi möter framtiden genom att både bromsa och gasa.

Vi har en långsiktighet i allt vi gör. Med dessa förändringar kommer vi om något år stå ännu starkare än idag. Vi vill vara en självklar partner för alla kunder som vill ha koll på sina energikostnader. Visionen är att vi följer upp hur el och värme används, tar hand om nya installationer i kundernas hus och sköter om allt som har med husets energisystem att göra, säger Anna Karlsson, koncernchef och VD för Kalmar Energi.

MBL förhandlingar har inletts och beräknas vara avslutade under oktober månad. Minskning består av vakanta tjänster som inte tillsätts, erbjudande om avgångspension och uppsägningar.

För ytterligare information kontakta VD Anna Karlsson 0480-45 10 43. Fackliga representanter är Per Harrysson, Vision, Kjell Nilsson, SEKO och Torbjörn Cras, Ledarna. Fackliga representanter nås via växeln 0480-45 10 00.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter. Kalmar Energi omsätter årligen ca 800 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.