Skip to main content

Kalmarsund Vinds möllor producerade rekordmycket el under 2015

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 08:15 CET

Kalmarsund Vind äger tre vindkraftverk på Öland. I Degerhamn finns ett verk på 800 kilowatt och i Wannborga två stycken på 850 kilowatt vardera. Under 2015 producerade de tillsammans 6,97 miljoner kilowattimmar (GWh) mot föregående års 5,5 miljoner kilowattimmar. Det är nära 27 procent mer än föregående år.

Kalmarsund Vind äger också delar av Rockneby Vindpark, som också haft rekordproduktion. För 2014 uppgick produktionen i vindparken till 22 GWh och för 2015 blev det 25,1 GWh. Kalmarsund Vind äger 10,6 procent av parken.

Kalmarsund Vind ägs av cirka 700 medlemmar som delar på den förnybara produktionen från vindkraftverken.

-Tack vare att vi har så bra produktion och så driftsäkra vindkraftverk får medlemmarna en låg elkostnad och föreningarna en stabil ekonom, säger Ewa Britt Svensson, ledamot i styrelserna för Kalmarsund Vind.

Kalmarsund Vind omfattar två föreningar. Den första bildades 2006 och den senaste 2011. Föreningarna har cirka 700 medlemmar som tillsammans köpt vindkraft för nära 48 miljoner kronor.

Det senaste tillskottet i ”familjen” är Kalmarsund Sol som har cirka 100 medlemmar som kommer att äga halva Solpark Nöbble till ett värde av 3,3 miljoner kronor. Solparken som beräknas tas i drift maj 2016, kommer att producera 0,6 miljoner kilowattimmar (GWh) per år.

Hur mycket räcker 7 miljoner kWh (GWh) till? Hushållselen i en villa är ca 5000 kWh. Det innebär att elen räcker till 1400 hushåll. Översätter vi det till framdrivning av tex elbilen Tesla S, som använder ca 2 kWh per mil, så kommer du 3,5 miljoner mil eller nära 900 varv runt jorden. Och det helt utan utsläpp av klimatgaser.Inte dåligt!

Vindkraften i Sverige förväntas producera nära 16 miljarder kWh (TWh) under 2015. Det motsvarar drygt 12 procent av all el som används i Sverige (baserat på elanvändningen 2014).

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.