Skip to main content

Ny reglermodell för elnäten påverkar elnätpriserna i Kalmar

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 10:28 CET

Den nya reglermodellen ställer ännu tuffare krav på elnäten. Den kommunicerade prisförändringen inför 2012 dras tillbaks.  Det innebär att 2011 års priser även gäller under inledningen av det kommande året.

Elnätsverksamheten är ett monopol. Energimarknadsinspektionen har som uppgift att bevaka att elnätsföretagens avgifter mot kunderna är skäliga. Tidigare har granskningen skett i efterhand. Den nya modellen innebär att elnätsföretagen får ansöka om en intäktsram för en fyraårsperiod framåt. Tidsramen och förhandsgranskningen är i linje med hur det ser ut i övriga Europa.

Målsättningen med den nya modellen är att skapa långsiktiga stabila och förutsägbara avgifter samtidigt som elnätet kan förnyas, byggas ut och anpassas till målen om förnybar elproduktion. Modellen ger en trygghet i att elnätsföretagen vet förutsättningarna i förväg. Samtidigt drabbas elnätsföretag som har en hög ambitionsnivå.

 -          Det innebär att det tar längre tid att introducera ny smart teknik i våra elnät. Förnyelsetakten för oss sänks, det vill säga att våra kablar, kabelskåp och nätstationer inte byts ut lika snabbt, säger Anna Karlsson, VD på Kalmar Energi. Vi ska långsiktigt kunna ställa om till ett elnät som hjälper kunderna att energieffektivisera, som tar emot el från solceller och små vindkraftverk och på så sätt bidrar till klimatomställningen. Kunderna förväntar sig att vi ligger väl framme i teknikutvecklingen.

Elnätsbranschen måste jobba ännu smartare. Sveriges elnätsföretag ser över sina rutiner och arbetssätt för att se hur man kan jobba ännu mer kostnadseffektivt. På kort tid har Kalmars Elnät gått från att hantera en mätaravläsning per kund och år, till att hantera 12 och i många fall 8 760 mätaravläsningar per kund och år. Visst hjälper tekniken till, men teknik kostar pengar.  

-          Idag har vi bland de lägsta nätpriserna i länet, myndigheten vill att vi sänker dem ytterligare. Det kan vi göra men inte utan påverkan på leveranssäkerheten och på tekniksatsningar som gynnar klimatomställning och energieffektivisering, säger Anna Karlsson.

Kalmar Energi för en diskussion med Energimarknadsinspektionen där man går igenom förutsättningarna för myndighetens beslut och dels om den nya regleringsmodellen följer ellagen.

Kalmar Energis elnätsavgifter är bland de lägsta i länet enligt Nils Holgersonundersökningen; http://www.nilsholgersson.nu/undersoekning-2011/el/laensvis/

För ytterligare information kontakta Anna Karlsson, VD, 0480-451043, 070-5215163.

 

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter. Kalmar Energi omsätter årligen ca 850 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.