Skip to main content

Så påverkas konsumenten av Riksdagens beslut att flytta energiskatten

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2018 08:15 CET

Energiskatten har funnits under många år i Sverige och storleken bestäms av riksdagen. Det är inte bara privatpersoner som betalar energiskatt, utan även företag. Skatten har tidigare lagts på elpriset per använd kWh. Syftet med energiskatten är att staten, med hjälp av de skattepengar som kommer in, ska se till att Sverige är så energieffektivt som möjligt. Den gällande nivån på energiskatten i Kalmar är 41,38 öre/kWh inklusive moms. Riksdagen beslutade att skattskyldigheten för energiskatt på el flyttas från elhandels- till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär att energiskatten inte längre är en skatt på elhandeln, utan på elnätet.

Ingen skillnad i kostnad för konsumenten
Den största skillnaden kommer att märkas hos elnätsföretagen som får en ny roll som skattskyldiga för energiskatt på el. Det påverkar bland annat IT-system, administrativa rutiner och fakturering. För exempelvis Kalmar Energis kunder innebär flytten följande:

  • Kunder som bor inom Kalmar Energis nätområde och som dessutom är elhandelskund hos Kalmar Energi kommer inte att se någon skillnad på totalsumman på fakturan. De kommer dock se att elnätsdelen av fakturan blir högre och elhandelsdelen lägre.
  • Kunder som endast är elhandelskunder hos oss, men som bor utanför vårt nätområde, kommer att få en lägre totalsumma fakturerat från Kalmar Energi, men en högre totalsumma på  fakturan från elnätsföretaget.
  • Kunder som endast är elnätskund hos Kalmar Energi, men som har valt ett annat elhandelsföretag, kommer att få en högre totalsumma på nätfakturan, men en lägre totalsumma från elhandelsföretaget.

Många som hör av sig
Just nu är det många elkunder som ringer till Kalmar Energi med anledning av elskatten. Flytten av elskatten tillsammans med en relativt kall start på året bidrar till upplevelsen av att "elen" har blivit dyrare plötsligt. Det man som kund kan göra är att se över sin elanvändning och uppvärmningsform. Isolering, innetemperatur, konsumtionsvanor etcetera påverkar den slutliga kostnaden. Men flytten av elskatten från elhandels- till elnätsföretaget påverkar alltså inte den totala kostnaden för el.

- På det hela taget påverkas inte kunden i realiteten. Utan skatten tas ut på mängden använda kilowattimmar, som är den samma oavsett om det rör transporten (elnät) eller elen i sig (elhandel), säger Therese Andersen, kommunikationschef på Kalmar Energi. Däremot kan upplevelsen vara en annan, att våra kunder reagerar på att elnätskostnaden är högre än normal. Vilket i sig kan stämma, men samtidigt är kostnaden för elhandeln lägre, avslutar Therese.

 

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi sol-, vind-, vatten- och biobränsleproducerad el till ca 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.