Skip to main content

Unikt samarbete om energiexpert

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 14:12 CEST

Kalmarhem och Kalmar Energi samarbetar för effektivare energianvändning

Kalmarhem och Kalmar Energi kommer att anställa en gemensam energiexpert med uppdrag att bland annat följa upp energianvändning samt föreslå och genomföra energismarta åtgärder. Rekrytering kommer att ske under sommaren 2013.

-  Vi har sedan länge jobbat med att hitta energismarta lösningar i våra hyreshus. Nu är vi redo att ta ett steg till där vi söker de energilösningar som är bäst för hela energisystemet. Med det menas, förutom att vår miljöpåverkan minskar, att kostnader ska bli lägre utan att det ska påverka hyresgästernas komfort eller fjärrvärmesystemets funktion, inleder Britt Johansson VD på Kalmarhem. Genom att dela på experttjänsten med Kalmar Energi säkerställer vi både minskad energianvändning och hög kompetens, fortsätter Britt.

-  Det här ett unikt samarbete som Kalmarhem och vi har, kompletterar Anna Karlsson VD på Kalmar Energi. Det finns kunder som känner sig skeptiska till att vi som lever på att leverera energi vill minska energi användning.  Både vi och våra kunder har ett intresse att produktionen och användningen av värme sker så att energiförlusterna minskar och elproduktionen vid kraftvärmeanläggningen i Moskogen ökar. Exempelvis så har vi i samråd med fastighetsägare i Kalmar sänkt temperaturerna i fjärvärmesystemet. Det är bra för miljön och ekonomin , avslutar Anna.

Kalmarhem fokuserar nu på expansion och utveckling och deltar aktivt i framtagande av nya detaljplaner som ska möjliggöra ca 50 yt-och kostnadseffektiva hyreslägenheter per år. Att skapa förutsättningar för ett Hållbart boende är en viktig del av Kalmarhems arbete. Tillsammans med över 100 SABO-företag är Kalmarhem anslutna till ”Skåneinitiativet”, där målet är att minska vårt energibehov med 20 % från 2007 års energiförbrukning till 2016.

Flertalet av Kalmarhems fastigheter är numera uppvärmda med fjärrvärme och allt fler av byggnaderna har en central styr – och reglerövervakning. Genom ett kontinuerligt planerat underhåll förlängs livslängden på energisystemen och möjliggör en mer optimal drift.

Fjärrvärmen är väl utbyggd i Kalmar. Kalmar Energi värmer huvuddelen av alla flerbostadshus och lokaler samt ca 2 000 villor i Lindsdal, Smedby och Kalmar. Tack vare att många kunder valt fjärrvärme som uppvärmningsform togs kraftvärmeanläggningen i Moskogen i drift 2009. I Moskogen produceras både fjärrvärme och el, där volymen el är helt beroende av hur mycket fjärrvärme som kunderna använder. Cirka 1/3 av kalmarbornas el kommer från Moskogen.

El och fjärrvärmeproduktionen är till mer än 99 procent förnybar. Bränslet kommer från småländska skogar och industrier. Moskogen omvandlar spill från skogen till nyttig el och fjärrvärme, något som gör fjärrvärmen i Kalmar till en resurssnål och klimatriktig uppvärmningsform. Priset på fjärrvärme i Kalmar är dessutom lägst i länet, enligt den årliga oberoende undersökningen Nils Holgersson.

Kalmarregionen är ledande vad gäller låga utsläpp av växthusgaser. Tack vare bland annat fjärrvärme närmar vi oss en koldioxidfri region.

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har ca 100 medarbetare.