Skip to main content

Vindkraftsatsning ska sänka orättvisa elpriser

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 08:30 CET

För att minska bristen på el i södra Sverige måste vi spara energi, men också öka den lokala elproduktionen. Nu bygger Kalmar Energi ett nytt vindkraftverk på Öland som företag och konsumenter kan köpa andelar i. Verket beräknas stå klart under 2012.

Genom andelarna kan kunder säkra sitt elpris för en lång tid framöver. Men satsningen på det nya vindkraftverket gynnar alla elkonsumenter i södra Sverige, eftersom en ökad lokal elproduktion tränger ut behovet av att importera smutsig och dyr el från Tyskland och Danmark.

-          Utöver kraftvärmeanläggningen i Moskogen, som producerar förnybar el från biobränslen, är detta ytterligare en hållbar satsning för att få bukt med den snedfördelade el-situationen i södra Sverige, säger Therese Andersen, försäljningschef på Kalmar Energi.

Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden. Kalmar tillhör elområde ”Malmö” där endast hälften av förbrukningen under ett normalår produceras vid de kraftvärmeanläggningar, vattenkraftverk, vindkraftverk etc som finns i regionen. När Barsebäck avvecklades försvann 1200 MW och energibalansen i södra Sverige försämrades avsevärt.

Elbrist i södra Sverige kostar
I normalfallet har vi alltså ett underskott som måste importeras från norra delarna av Sverige. Men det räcker inte eftersom kabelförbindelserna norrut är begränsade. Vi tvingas även importera dyr och smutsig el från Danmark och Tyskland som gör att elpriserna i vårt elområde stiger drastiskt.

Efter snart 20 dagar med elområden har det kostat ett hushåll i Kalmar drygt 5 öre/kWh mer, jämfört med motsvarande hushåll i Västervik. Jämför vi med en lägenhet i Luleå är skillnaden över 8 öre/kWh. Om skillnaden kvarstår blir det stora pengar. Jämfört med Luleå betalar den som bor i lägenhet i Kalmar 500 kr mer per år. För en villaägare med elvärme blir det hela 6600 kr mer per år.

Bli energismart och satsa på lokalproducerat
Som konsument kan man påverka sina elpriser, både på kort och lång sikt. Det lönar sig att ta del av smarta energitips men också att bidra till en långsiktig utveckling genom att medvetet välja lokal, förnybar energi.

Ett alternativ till vindkraft är att välja fjärrvärme, som många kalmarbor gjort. I Moskogen producerar man dessutom årligen en tredjedel av Kalmars elbehov från förnybara biobränslen.

-          Ju fler som väljer fjärrvärme, desto mer el kan vi producera i kraftvärmeanläggningen och då behöver Sverige importera mindre ful och dyr el, säger Therese Andersen.

För ytterligare information kontakta Therese Andersen, försäljningschef, 0480-  451111, 070-7532395

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad fjärrvärme och levererar el till över 30 000 kunder i sydöstra Sverige. Vi tillverkar och säljer biobränslen till företag och konsumenter. Kalmar Energi omsätter årligen ca 850 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.