Skip to main content

Taggar

 • Kommunikatör
 • dajztakjnigkel.lygenatsdeeneer@koaarfjttlsmomeonznhamn.se
 • 0454-815 94

 • Bibliotekarie
 • Programansvarig
 • lena.engkjaer@karlshamn.se
 • 0454-812 47

 • Kultursamordnare
 • simon.berg@karlshamn.se
 • 0454-812 46

 • Kultursamordnare
 • peimlzajrnilmwlarmekufvallvbliljtjeqvicustrc@karinynxzqslklsmxhalidxmn.se
 • 0454-812 36

 • Stadsarkitekt
 • stadsarkitekt Karlshamns kommun
 • emina.kovacic@karlshamn.se
 • 0702-66 62 07
Emina Kovacic

 • Kommunikatör
 • hmmitxbckael.ronagndahl@xzxlstkajnrlfdshlsamimn.se
 • 0454-812 75

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • ggzdxchdcoantdneskogmawjlette.sandpbbekrwbtkrg@karlshavpmnabzhvl.soze
 • 0454-815 93
Annette Sandberg, kommunikationschef i Karlshamns kommun

 • Presskontakt
 • Press- och kriskommunikatör
 • leila.rudelius@karlshamn.se
 • 0454-815 91
 • 076-6188917

 • Kommunikatör
 • pxpxwpwrdaixnibyel.lfvftenneer@karhfsghflsmdharyflmngttjhb.saocse
 • 0454-815 94