Skip to main content

Blekinges Totalförsvarsdag i Karlshamn flyttas fram med anledning av Covid-19

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 16:29 CET

Karlshamns kommun har tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge beslutat att skjuta fram Blekinges Totalförsvarsdag som var planerad till den 17 maj 2020 till ett senare tillfälle. Detta på grund av pågående pandemi.

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regeringens uppdrag att ansvara för en sammanhängande planering för totalförsvaret. För att bygga ett mer motståndskraftigt Sverige är övningar och gemensamma aktiviteter en viktig del. I år planeras ett genomförande av den största totalförsvarsövningen på mer än 30 år, TFÖ 2020, och flera totalförsvarsdagar skulle arrangeras på olika platser i Sverige, bland annat i Karlshamn den 17 maj. Med anledning av regeringens beslut att man ur smittosynpunkt inte får samlas mer än 500 människor på ett och samma ställe har totalförsvarsdagarna skjutits på framtiden.

Under Blekinges totalförsvarsdag, som skulle arrangerats på Östra Piren och Netport i Karlshamn, skulle allmänheten fått lära sig mer om det svenska totalförsvaret, fått information om krisberedskap, träffa myndigheter och frivilligorganisationer och mycket mer.

– Vi återkommer längre fram om när vi kan genomföra totalförsvarsdagen. Vi hoppas att intresset från utställare att delta kvarstår tills kommande tillfälle, säger Christina Svensson, lokal övningsledare TFÖ och säkerhetsskyddschef i Karlshamns kommun.

Kontakt: Christina Svensson telefon 0454-816 13.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.