Skip to main content

Havsplan för Blekinge

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 10:31 CET

Samrådsmöte om Blekinges havsplan hålls den 6 mars i Karlshamn.

Blekinges kustkommuner har gemensamt tagit fram ett förslag för hur havet ska användas i framtiden. Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns översiktsplan. Planen rör endast havet – inte rena skärgårds- och kustfrågor. Innehållsmässigt redovisas förutsättningar och ställningstaganden för följande intressen: kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring, yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart, infrastruktur, försvar, energi och natur.

Nu genomförs samråd under perioden 2018-02-21 till 2018-05-04. Med anledning av detta hålls ett samrådsmöte tisdagen den 6 mars i Karlshamn. Samrådsmötet anordnas i Rådhuset mellan kl. 18.00 och 20.00.

För ytterligare information, kontakta planarkitekt Jeanette Conradsson, telefon: 0454-816 57.

Bifogade filer

PDF-dokument