Skip to main content

Pressinbjudan: Hur giftiga är kommunens deponier?

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2016 08:15 CET

Undersökningar och sanering av kommunens nedlagda deponier är en stor del av Karlshamns kommuns övergripande miljöarbete. I veckan får kommunen veta hur mycket miljögifter som döljer sig i tre deponier som nu står på tur att saneras.

Markkonsulten Tyréns har under året genomfört provtagningar och analyser i tre av kommunens deponier i Hunnemara, Tostarp och Hällaryd. På onsdag den 14 december presenteras resultatet. Då får kommunen veta hur förorenade deponierna är och hur eventuella saneringar ska gå till och vad det kan kosta.

– Avfall från hushåll och verksamheter dumpades i de här områdena på 1960 och 70-talet och det är alltså gamla synder som vi nu måste jobba med och betala för, säger Marika Wennberg, miljösamordnare i Karlshamns kommun.

Kommunens deponisaneringsarbete kan direkt kopplas till det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”. Antal efterbehandlingsåtgärder i förorenade områden i landet är en indikator för detta miljömål. http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/

Riksdagens definition av generationsmålet lyder: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta – utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Medierna hälsas välkomna att ta del av resultaten från markundersökningarna.

Plats: Hunnemaradeponin (se rött kryss på kartan nedan).

Datum och tid: 14 december klockan 15.15.

Välkomna!

Kontakt: Marika Wennberg, miljösamordnare i Karlshamns kommun, telefon 0454-814 44