Skip to main content

Pressinbjudan: Presentation av vision för Duverydsområdet i Karlshamn

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 14:00 CET

Skåneporten köpte mark i Duveryd den 15 januari 2020 och påbörjade därefter ett intensivt planeringsarbete för området, i nära samarbete med Karlshamns kommun. 

Skåneporten har nu tagit fram en vision för utformningen av området och bjuder tillsammans med Karlshamns kommun härmed in media att ta del av den visionen.

Medierna hälsas välkomna till en presskonferens på Näringslivsenhetens kontor.

Datum:  måndag den 16 mars

Tid: 13.00

Plats: Näringslivsenhetens kontor på Rådhusgatan 28 i Karlshamn.

På presskonferensen deltar förutom representanter från Skåneporten även Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande, Daniel Wäppling, kommundirektör, Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamns kommun.

För mer information kontakta: Mathias Wijk, näringslivschef Karlshamns kommun, 073-357 60 00.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.