Skip to main content

Sotningstjänsten upphör tillfälligt

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 13:56 CET

Från och med imorgon, tisdagen den 24 mars, upphör sotningsverksamheten i Karlshamns kommun under en tid. Detta med anledning av att personalen bedöms behövas i andra verksamheter och för att minska smittspridning av coronaviruset.

Med anledning av det rådande läget med Covid-19 har sotningsverksamheten i samråd med räddningstjänsten gjort en riskanalys på sin verksamhet. Därefter har kommunens krisledning beslutat att stänga ner sotningsverksamheten från den 24 mars till den sista maj för att minska smittspridning och för att personalen behövs i andra verksamheter.

– Våra sotare och tekniker besöker runt 200 hushåll i veckan och vi anser att det är stor sannolikhet att vi kan sprida smitta vidare från fastighet till fastighet däribland även till riskgrupper, säger Patric Olgrim, enhetschef på sotningstjänsten.

De kunder som har ett bokat besök för sotning eller brandskyddskontroll under de kommande veckorna kommer att få brev om att besöket är inställt.

– Om någon kund anser att deras eldstad är i stort behov av sotning kan man ringa oss så får vi hitta en lösning i varje specifikt fall. Annars ber vi om att få återkomma vid senare tillfälle, säger Patric.

Kontakt: Patric Olgrim, enhetschef sotningstjänsten, telefon 0454- 56 37 92.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.