Skip to main content

Uppdaterad: ​Avrådan från besök på Karlshamns kommuns särskilda boenden och korttidsverksamhet

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 13:28 CET

Från och med idag, onsdagen den 11 mars, avråder Karlshamns kommun personer från att besöka vänner eller anhöriga på våra särskilda boenden och korttidsverksamhet, i synnerhet om man på något vis känner sig förkyld, febrig eller har hosta.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset, Covid-19, i Sverige nu är mycket hög.

Äldre personer kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som det nya coronaviruset (covid-19).

Rekommendationen gäller tills vidare. I övrigt så pågår verksamheten som vanligt.

Kontakt: Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorg, telefon 0454-817 01

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.