Skip to main content

Ändrad energiskatt från den 1 januari 2017

Nyhet   •   Jan 03, 2017 13:08 CET

Regeringen ber EU-kommissionen att godkänna ett statsstöd för producenter av solel för eget bruk.

Från den 1 januari 2017 har regeringen beslutat om förändringar i energiskatten på el. Skattesatsen ändras från 29,2/kWh, som gällde 2016, till 29,5 öre/kWh.

För microproducenter sker förändringar från den 1 juli 2017. Regeringens nya förslag innebär i korthet följande:

  • att det befintliga undantaget från energiskatteplikt kvarstår utifrån reglerna som infördes den 1 juli 2016, så att full skattefrihet fortsatt råder inom undantagets gränser (255 kW installerad toppeffekt för solcellsanläggningar).
  • att energiskattenivån sänks från 29,2 öre/kWh till 0,5 öre/kWh för viss egenproducerad el genom avdrag från 1 juli 2017. Den nya skattenedsättningengäller den el som framställs av aktörer vars sammanlagda produktionskapacitet överskrider gränsen i undantaget men där elen uppfyller överföringskravet och kravet rörande de individuella anläggningarnas storlek. Åtgärden omfattas av den allmänna gruppundantags­förordningen i EU:s statsstödsregler (så kallat GBER-stöd).
  • Parallellt påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en lagrådsremiss som efter beredning skickas till EU-kommissionen för notifiering som statsstöd. Regeringen ber därmed kommissionen att godkänna ett statsstöd (undantag från beskattning) för producenter av solel för eget bruk.

Informationen är hämtad från branchföreningen Svensk Energi/ Energiföretagen.