Skip to main content

Arbetsmiljö i framkant trots tuffa förutsättningar

Nyhet   •   Jan 18, 2018 08:53 CET

Under de senaste åren har Karlskoga Energi & Miljö arbetat intensivt med att förbättra arbetsmiljön på företaget genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Insatserna utvärderades nyligen av Arbetsmiljöverket och fick bästa betyg.

- Bakgrunden till att vi har lagt stor vikt vid de här frågorna är att företaget består av många olika verksamheter, där det i vissa fall är en tuff arbetsmiljö. Vi vill förebygga skador och ohälsa i såväl den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön,
säger Jenny Becker, HR-chef på Karlskoga Energi & Miljö.

Arbetet har bland annat bestått i att ta fram policys, rutiner och checklistor, samt att utbilda chefer och medarbetare.

När Arbetsmiljöverket genomförde en rutinmässig inspektion på företaget i december hittades inga brister och ärendet avslutades utan åtgärder.

- I slutrapporten fanns inte ens några tips på förbättringar utan Arbetsmiljöverket var fullt nöjda med vårt arbete kring de här frågorna. Det ser vi som mycket glädjande, och vi kommer naturligtvis att fortsätta utvecklingsarbetet, avslutar Jenny Becker.