Skip to main content

Bakgrund till de nya hämtningsanvisningarna

Nyhet   •   Nov 01, 2016 11:24 CET

Efter bara en månad kan vi konstatera att cirka 95 % av alla kärl står rätt placerade enligt de nya anvisningarna.

Inledningsvis vill vi tacka alla kunder som redan ställer kärlen rätt. Vi vill också tydliggöra bakgrunden till de förändringar som genomförts. De kom till dels för att kommunen reviderade sin avfallsplan och dels för att Karlskoga kommun och Storfors kommun bildade ett nytt gemensamt bolag för renhållningsfrågor, Renhållningsbolaget. I samband med dessa två åtgärder beslutades om en översyn även av hämtningsanvisningarna för att anpassa dem till de skärpta arbetsmiljöreglerna. Kommunen och Renhållningsbolaget har gemensamt arbetat fram de nya anvisningarna som sedan fastställdes av samhällsbyggnadsnämnden i Karlskoga kommun den 14 juni i år.

Karlskoga kommun är långt ifrån först med att genomföra att kärlen ska ställas ut vid tomtgräns på hämtningsdagen, cirka 200 av landets 290 kommuner har redan gjort förändringen. Tack vare det nya arbetssättet får vi också en effektivare hämtning som är samordnad med Storfors kommun. Renhållningsbolaget är taxefinansierat och genererar inga vinster. Förändringarna skapar däremot förutsättningar för att vi fortsatt ska kunna hålla låga priser på våra tjänster.

En viktig del när det gäller förändringen är att vi måste ta vårt arbetsgivaransvar för arbetsmiljön, det kan vi inte göra på en villaägares tomt. Varken vi som utförare, eller kommunen som beställare, kan ställa krav på eller har någon rådighet över hur en enskild fastighetsägare ska utforma sin tomt. Oavsett hur bra eller dåligt det ser ut på tomten så är det alltid bolaget som har arbetsmiljöansvaret om det händer något med våra medarbetare. När kärlen står vid tomtgräns är det kommunen som blir motpart i samtliga fall vilket gör att vi har rådighet över frågan. Med det som grund fattades beslutet att kärlen ska dras ut till tomtgräns på hämtningsdagen, det vill säga två gånger per månad.

Införandet sker under en lång inkörningsperiod där vi inledningsvis påminner om att kärlen är felplacerade med en informationslapp. Vi har också avsatt resurser för att möta kunderna i alla våra kanaler och vid personliga möten.

Vi har stor förståelse för oron hos våra kunder när det gäller inbrottsrisk, snöröjning, blåst med mera, men förändringen har genomförts på många platser i landet och det finns inga tecken på att förändringen innebär några bestående problem.

När det gäller kommunikationen kring införandet har vi arbetat med;

  • Nyhetsartikel när beslutet fattades.
  • Brev till alla berörda kunder.
  • Information på Energi & Miljös och kommunens hemsidor.
  • Dokument med frågor och svar på hemsidan.
  • Uppföljningsartikel en tid efter införandet (kommer inom kort).
  • Avsatt tre resurser för att möta de kunder som hör av sig och vill ha hjälp med att hitta individuella lösningar.

Vi har kommunicerat direkt med de kunder som kontaktat oss på olika sätt, och valt att inte göra det via media. Vår ambition är att möta kunden direkt och vi har därför inte besvarat anonyma insändare i lokaltidningarna. Har du som kund några frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.

Avslutningsvis vill jag återigen rikta ett stort tack till alla er som redan ställer kärlen rätt!

Leif Lundell
Verkställande direktör