Skip to main content

18 kommuner i Värmland bildar samverkansgrupp för nödvattenförsörjning

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 15:43 CET

Vid en vattenläcka eller annan störning i distributionen av dricksvatten kan många kommuninvånare drabbas hårt och det gäller då att snabbt komma ut med vatten. Vid en större läcka krävs en väldigt stor insats som kan vara svår för en kommun att klara ensam.

Med detta som bakgrund har 18 värmländska kommuner valt att gå ihop och bilda en samarbetsgrupp för nödvattenförsörjning. Initiativtagare till samarbetet är Arvika, Karlstad och Årjängs kommuner som tillsammans arbetat fram ett konkret förslag.

Tecknat avtal
Gruppen har skrivit under ett avtal som innebär att alla kommuner stöttar varandra vid en dricksvattenkris. Detta ökar tillgången av nödvattenmaterial, personal och kompetens inom samverkansgruppen. Genom samverkan får VA-kollektivet i respektive kommun en bättre möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt ordna nödvatten vid större avbrott.

Erfarenhetsutbyten
Utöver samverkan vid krissituationer öppnar gruppen även upp nya möjligheter till löpande samordning, exempelvis med gemensamma utbildningar, övningar, studiebesök och erfarenhetsutbyten i olika forum.

- Jag ser mycket positivt på samarbetet. I Karlskoga har vi hittills varit ganska förskonade från större störningar, men vi måste självklart arbeta för att stå väl rustade för framtiden och lära av och hjälpa varandra. Inte minst med de rådande klimatförändringarna i bakhuvudet. Alla vinner på att samarbeta, säger Jenny Johrin, verksamhetschef på VA-bolaget i Karlskoga AB.

Ny vattenledning
Ytterligare ett samarbete är den nya vattenledningen som under hösten/vintern 2016 byggts mellan Degerfors och Karlskoga lasarett och som inom kort kommer att tas i drift.

Karlskoga saknar ett reservvatten och genom att nu försörja lasarettet med vatten från grannkommunen blir Karlskogas vatten ett reservvatten till lasarettet. Kapaciteten från Degerfors är för liten för att kunna försörja hela Karlskoga men kan fungera som ett nödvatten vid behov.

- Vi samarbetar mer och mer över kommungränserna, och vi moderniserar hela tiden våra anläggningar och bevakningsmöjligheter vilket gör att vi kan hålla en högre kvalité och leveranssäkerhet, säger Jenny Johrin.

Kommuner som är med i samarbetet:

 • Arvika
 • Degerfors
 • Eda
 • Filipstad
 • Forshaga
 • Grums
 • Hammarö
 • Karlskoga
 • Karlstad
 • Kil
 • Kristinehamn
 • Munkfors
 • Storfors
 • Sunne
 • Säffle
 • Torsby
 • Årjäng
 • Åmål


Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av totalt åtta bolag som är hel- eller delägda.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med de fem helägda dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB.

Koncernen har förutom de helägda dotterbolagen även andelar i andra bolag. Renhållningsbolaget i Mellansverige AB ägs till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB. Övriga 9 % ägs av Storfors kommun.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB och övriga 50 % ägs av KumBro AB, vilket är Kumla och Örebro kommuners gemensamma utvecklingsbolag.