Skip to main content

4 328 900 snusprillor spolas ned i Karlskoga varje år

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 11:14 CET

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Karlskoga spolas 11 860 snusprillor ned i toaletten varje dag. 

Svenskt vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Karlskoga spolas det varje dag ner 11 860 snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir till 4 328 900 snusprillor per år. 

- Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i Karlskoga. Vi har räknat ut att det slängs 3 463 kg snus i vår kommun varje år. Det är förstås en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverket. Avloppsreningsverk är inte anpassade för att ta hand om svårnedbrytbara gifter, som till exempel kadmium från snus. Risken finns därmed att kadmium till slut kan hamna i naturen, säger VA-chef Jenny Johrin.

Okunskap och beteendeförändring
Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53 %) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är felaktigt. Snus ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor, då snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i naturen. 

- Vi hoppas såklart att vi, genom att berätta om denna enorma mängd snus som spolas ned, får många att ändra sitt beteende och slänga snuset bland förbränningsbara sopor istället. Men också att både snusare och icke snusare tänker ett varv extra innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Jenny Johrin. 

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga sin snus (37 %). Men många oroar sig också för att det ska lukta illa (19 %). Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt sitt snus. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12-23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen. 

Fakta om snus i toalett
Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpsstationer täpps igen eller stannar och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar. Dessutom innehåller snus kadmium som är en miljöfarlig tungmetall som därmed inte kan brytas ned. Allt snus som spolas ned riskerar att leda till ökade mängder kadmium i vår natur.

Sluta fulspola – bästa tipset
Ha en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas. Snus hör heller inte hemma bland matavfall utan ska slängas bland förbränningsbara sopor.
De sex vanligaste sakerna vi spolar ned i toaletten
1. Snus
2. Våtservetter
3. Tops
4. Mensskydd
5. Bomullstussar
6. Miljöfarliga kemiska ämnen som ex målarfärgsrester
Detta får man slänga i toan
Kiss
Bajs
Toalettpapper
Fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. 


Ytterligare upplysningar lämnas av: 
Jenny Johrin VA-chef 
Tel: 073-662 38 62 
Mail: jenny.johrin@karlskogaenergi.se

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av totalt åtta bolag som är hel- eller delägda.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med de fem helägda dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB.

Koncernen har förutom de helägda dotterbolagen även andelar i andra bolag. Renhållningsbolaget i Mellansverige AB ägs till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB. Övriga 9 % ägs av Storfors kommun.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB och övriga 50 % ägs av KumBro AB, vilket är Kumla och Örebro kommuners gemensamma utvecklingsbolag.