Skip to main content

Elens dag uppmärksammas för att belysa värdet av tillgången till el

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 08:22 CET

Med förnybar el gör vi ett miljöriktigt val. Här är dammluckorna vid Lillfors vattenkraftverk i Storfors, där förnybar el produceras.

På måndag den 23 januari firas Elens dag av energibranschen i syfte att lyfta fram värdet av tillgången till el, något som ofta tas för givet. Karlskoga Energi & Miljö vill uppmärksamma dagen och samtidigt upplysa om den gröna utveckling som sker inom området.

Tack vare elen är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, friskare, roligare och mycket mer. Bakom Elens dag står branchorganisationen Energiföretagen Sverige som firar dagen för fjärde året i rad.

- Utan el fungerar inte den moderna vardagen och i Sverige tar vi så lätt elen för given. Vi vill passa på att uppmärksamma värdet och vikten av tillgången till el, och framförallt förnybar el, säger Leif Lundell, marknads- och informationschef på Karlskoga Energi & Miljö AB.

Till förnybara energikällor räknas solkraft, vattenkraft, vindkraft och bioenergi. I Karlskoga utvinns grön el främst genom 24 småskaliga vattenkraftverk i Svartälven och Timsälven. Årligen ger de tillsammans ca 107 GWh, vilket motsvarar förbrukningen för 28 000 villor, eller två samhällen i Karlskogas storlek. I Sverige utgör vattenkraft den största elförsörjaren med ca 45 procent, följt av kärnkraft och biobränsle.

Stabilt elnät

Förutsättningen för en fungerande elanvändning är ett stabilt elnät. I Karlskoga finns 1700 km ledningar fördelat på luftledningar och jordkabel, en sträcka som motsvarar avståndet mellan Karlskoga och Paris.

- Vi har ett mycket driftsäkert nät med få avbrott, långt under snittet i Sverige. De senaste åren har vi byggt om elnätet på strategiska sträckor, vilket tillsammans med ett ökat underhåll och kontinuerlig röjning av ledningsgator har minskat de väderberoende avbrottstiderna.

Snabb utveckling

- Utvecklingen går ständigt framåt i den här branschen och gemene man blir allt mer medveten och vill göra gröna val när det gäller elleverantör. I framtiden tror jag att vi kommer se en utveckling som går mot att allt fler vill ha lokalproducerad el, på samma sätt som man idag gärna konsumerar lokalproducerad mat. Och om vi håller oss till att bara använda miljöriktig el så behöver vi inte begränsa vår konsumtion, vi kan istället njuta av allt som elen erbjuder med ett rent samvete, avslutar Leif Lundell.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av totalt åtta bolag som är hel- eller delägda.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med de fem helägda dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB.

Koncernen har förutom de helägda dotterbolagen även andelar i andra bolag. Renhållningsbolaget i Mellansverige AB ägs till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB. Övriga 9 % ägs av Storfors kommun.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB och övriga 50 % ägs av KumBro AB, vilket är Kumla och Örebro kommuners gemensamma utvecklingsbolag.