Skip to main content

Karlskoga Energi & Miljö inleder samarbete med Jämtkraft

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 11:23 CET

Jämtkraft och Karlskoga Energi & Miljö har startat ett samarbete kring elhandel.

Samarbetet innebär att Jämtkraft blir balansansvarig för elleveranser till Karlskoga Energi & Miljös anläggningar och deras cirka 3500 elhandelskunder.

- Jämtkrafts erbjudande om balansansvar är mycket konkurrenskraftigt, de har dessutom många andra tjänster som vi kommer att ha nytta av i vårt partnersamarbete, säger Leif Lundell, vice VD på Karlskoga Energi & Miljö.

Karlskoga Energi & Miljö kommer att få tillgång till Jämtkrafts kundvårdsprogram och kommer bland annat att kunna erbjuda sina kunder solceller från Jämtkraft.

- Det känns mycket bra att vi har med Karlskoga Energi & Miljö som ny partner nu. Jag tror på det här samarbetet och att vi kan utveckla det ytterligare, dessutom passar Karlskoga Energi & Miljö bra in i vår strategi att bli mer närvarande i Örebroregionen där vi redan har samarbeten med Linde Energi och Kumbro, säger Arne Jansson, affärsutvecklare på Jämtkraft Elhandel.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av åtta olika verksamheter som dagligen arbetar med gröna energilösningar för det hållbara samhället.

Jämtkraft AB producerar el från förnybara källor samt vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Jämtkrafts övriga verksamhetsområden är elnät och värme.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av totalt åtta bolag som är hel- eller delägda.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med de fem helägda dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB.

Koncernen har förutom de helägda dotterbolagen även andelar i andra bolag. Renhållningsbolaget i Mellansverige AB ägs till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB. Övriga 9 % ägs av Storfors kommun.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB och övriga 50 % ägs av KumBro AB, vilket är Kumla och Örebro kommuners gemensamma utvecklingsbolag.