Skip to main content

Nu ska översvämningsproblemen byggas bort

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 13:15 CEST

Ett större fördröjningsmagasin ska byggas utmed Västerleden.

Inom kort startar arbetet för att bygga bort de problem med översvämningar som Karlberg och Lötenområdet drabbats av de senaste åren. En rad åtgärder ska genomföras.

Bygghandlingarna finns klara och nu ska Karlskoga Energi & Miljö bygga fördröjningsmagasin och duplicera ledningarna i de aktuella områdena. 

Totalt byggs fyra magasin i området - två på Malmgårdsvägen, ett på Spelgatan samt ett större magasin utmed Västerleden nedanför Täppan. I fördröjningsmagasinen lagras vattnet i öppna dammar för att sedan portioneras ut i en takt som mark och ledningsnät klarar av. På så sätt ska nya översvämningar undvikas. 

Vidare ska ledningarna i Norråsvägen och Malmgårdsvägen dupliceras, vilket innebär att dag- och spillvattenledningarna separeras i dubbla ledningar. Arbetet på Norråsvägen sker främst för att minska belastningen av regnvatten i Spelgatan. 

Byggstart sker vecka 16 och arbetet beräknas stå färdigt i september.


Karlskoga Energi & Miljö säljer tjänster inom produktion och distribution av värme, el, ånga och biogas. Andra verksamheter är vatten- och avlopp, renhållning, återvinning, stadsnät och småskalig vattenkraft. Företaget sysselsätter cirka 190 anställda och omsätter drygt 500 Mkr per år.