Skip to main content

Heden Etapp 3 lyfter Karlstads Energi

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 15:45 CET

Karlstads Energis fjärrvärmekunder är bland de mest nöjda i Sverige.

Det visar Svenskt Kvalitetsindex nya kundundersökning.

– Vi tror att en förklaring till årets lyft är att Karlstadsborna förstått vilken viktigt satsning vårt kraftvärmeverk Heden Etapp 3 är för staden och för miljön, säger Mats Preger, vd, Karlstads Energi.

I årets undersökning är trenden att de bolag som lyckats förmedla sitt samhällsengagemang går framåt. Karlstads Energi är ett bra exempel på det.

Med 74,9 enheter på en 100-gradig skala ligger Karlstads Energis fjärrvärme fem enheter över branschsnittet i Svenskt Kvalitetsindex nationella undersökning. Totalt placerar sig Karlstads Energi på tredje plats i listan över Sveriges mest nöjda fjärrvärmekunder.

– Vår service och leveranssäkerhet är kunderna extra nöjda med. Det är också tydligt att kunderna uppfattar fjärrvärmen som en prisvärd uppvärmningsform, säger Mats Preger som också gör bedömningen att uppmärksamheten kring Karlstads Energis nya kraftvärmeverk Heden Etapp 3 är en annan förklaring till årets lyft.

– Med Heden Etapp 3 kan Karlstad fortsätta att växa hållbart i och med att vi nu har fasat ut den sista fossila oljan ur vår normala värmeproduktion.

Även Karlstads Energis elhandel placerar sig bra i SKI:s undersökning – fem enheter över branschsnittet.

Kontakt
Mats Preger, vd, Karlstads Energi, 070-629 67 20

Foto: Tengbom.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.