Skip to main content

Taggar

Utbildning och barnomsorg

Uppleva och göra

Bygga och bo

Trafik och infrastruktur

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Karlstad växer

Översikt av hela området och föreslagna byggnationer och förändringar
Rapport Kritik på teknik för Karlstads kommun
Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista

Dokument   •   2019-07-01 13:24 CEST

Skrivelse flygtrafikupphandling Karlstad Värmland
Illustration flerbostadshus Karlagatan

Illustration flerbostadshus Karlagatan

Dokument   •   2019-06-19 13:37 CEST

Samrådsredogörelse för vision och planprogram för Skutberget - 190515
Illustration detaljplan sagovärlden Muminvärlden - 190515
Detaljplan sagovärlden Muminvärlden - 190515
Samrådshandling Stadsdelsvision för Viken

Samrådshandling Stadsdelsvision för Viken

Dokument   •   2019-04-15 09:49 CEST

Illustration över stadsdelsvision Viken (Bild: 02Landskap)
Illustration av dagvattenpark med förklarande text (Illustration: 02Landskap)
Illustration över dagvattenpark (Illustration: 02Landskap)
Sektionsskiss Sjömansgatan (Illustration: 02Landskap)

Illustration av hur Sjömansgatan och intillliggande mark kan användas. Siffror anger meter.

Ritning ny gestaltning av Redaretorget

Ritning ny gestaltning av Redaretorget

Dokument   •   2019-04-02 07:37 CEST

Protokoll från JO

Protokoll från JO

Dokument   •   2019-03-19 12:09 CET

Värdegrundsvecka-program-2019

Värdegrundsvecka-program-2019

Dokument   •   2019-03-11 09:12 CET

Planbeskrivning detaljplan för Bomstabaden Camping
Inbjudan och program Bostadsmarknadsdagen 2018

Bostadsmarknadsdagen 2018 har tema bostadsbyggande och infrastruktur.

Synpunkter om arkitektur

Synpunkter om arkitektur

Dokument   •   2018-11-05 07:32 CET

Henrik Sjöbergs bearbetning av inkomna synpunkter.

Alla synpunkter samlade

Alla synpunkter samlade

Dokument   •   2018-11-05 07:32 CET

Alla cirka 300 synpunkter finns listade i detta dokument.