Skip to main content

Taggar

Utbildning och barnomsorg

Uppleva och göra

Omsorg och hjälp

Bygga och bo

Miljö och energi

Trafik och infrastruktur

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Karlstad växer

Förtroendevalda

Chefer

​Nu gör vi plats för food trucks på Skutberget och i centrala Karlstad

​Nu gör vi plats för food trucks på Skutberget och i centrala Karlstad

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 13:35 CEST

Mellan den 15 juni och 31 augusti 2020 gör vi det möjligt för så kallade food trucks, snabbmatsbilar, att stå i anslutning till Skutbergets stora parkering och erbjuda försäljning. Fyra platser ställs iordning för ändamålet med förhoppningen att få ett varierat utbud av enklare måltider eller fika. Dessutom planeras fler tillfälliga platser för food trucks i centrala Karlstad.

Inställt nationaldagsfirande

Inställt nationaldagsfirande

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 12:06 CEST

​Karlstads kommuns traditionella nationaldagsfirande på Sandsgrundsudden den 6 juni är inställt.

Vill ha allmänhetens förslag på namn för ny mötesplats

Vill ha allmänhetens förslag på namn för ny mötesplats

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 09:32 CEST

​Kronoparken i Karlstad får en ny mötesplats. Nu bjuds allmänheten in till att ge förslag på vad huset ska heta.

Pressinbjudan 27/5: inför skolavslutning och student

Pressinbjudan 27/5: inför skolavslutning och student

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 07:00 CEST

Covid -19 gör att student och skolavslutning kommer att se annorlunda ut i år. Utifrån de förutsättningar som finns så kommer vi att tillsammans med elever och vårdnadshavare göra de här dagarna till någonting fint och minnesvärt även denna gång!

Digital tipsrunda ska locka fler till rörelse

Digital tipsrunda ska locka fler till rörelse

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 13:29 CEST

​Nu lanseras den digitala tipspromenaden Xrundan i Karlstad. Tipspromenaden är en hälsosatsning för att locka fler att röra på sig.

Satsning på vägnätet ger goda resultat

Satsning på vägnätet ger goda resultat

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 08:10 CEST

Kommunens satsningar på vägnätet de senaste åren har gett resultat och drygt 70 procent av Karlstads asfalterade bilvägar har en hög standard. Det visar den inventering som gjorts under hösten 2019. I år satsas det ytterligare 36 miljoner på beläggning av kommunens bil- och cykelvägar. 25 kilometer bilväg och 19 kilometer gång- och cykelväg får ny asfalt.

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 20 maj

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 20 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 18:23 CEST

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer. Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 20 maj

Barn- och ungdomsnämndens beslut i korthet 20 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 15:57 CEST

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 20 maj.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 20 maj

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden den 20 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 14:59 CEST

Dagens nämnd hade en gedigen lista av ärenden och många beslut fattades. Bygglov lämnades för Färjestadsskolan som rivs och byggs om till en helt ny skola med tillhörande idrottshall. Bygglov lämnades också för om- och tillbyggnad av ridhus på Färjestad och en detaljplan med 30 bostäder i korsningen Norrstrandsgatan, Norra Allén godkändes. Protokoll från nämnden finns inom kort på webben.

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 20 maj

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 20 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 12:41 CEST

En ny granskning av försäljningen av Stadshuset, pris på småhustomter och hantering av träd som skuggar solceller. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Kommunstyrelsen i korthet den 19 maj

Kommunstyrelsen i korthet den 19 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 16:10 CEST

Helårsprognosen efter fyra månader visar ett underskott mot budget på fem miljoner kronor för kommunstyrelsen. Ytterligare åtgärder görs för att lindra de negativa konsekvenserna av coronapandemin och stötta det lokala näringslivet och föreningslivet.

Pressinbjudan: Dans på Sandgrundsudden

Pressinbjudan: Dans på Sandgrundsudden

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 16:07 CEST

Onsdag 20 maj framför våra avgångselever på Estetiska programmets dansinriktning sin slutproduktion ”Tillsvidare”.

Pressinbjudan: Presskonferens efter stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 maj

Pressinbjudan: Presskonferens efter stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 15:11 CEST

Välkommen till presskonferens i samband med stadsbyggnadsnämnden i Karlstads kommuns möte den 20 mars, 2020.

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 19 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2020 14:28 CEST

På kultur- och fritidsnämndens möte 19 maj beslutades bland annat om utökade öppettider på Sundstabadet, ekonomiskt stöd för Wermland Operas sommarverksamhet samt konstnärlig gestaltning utmed Solapromenaden.

Karlstad är Sveriges tionde bästa miljökommun

Karlstad är Sveriges tionde bästa miljökommun

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 15:30 CEST

Tidningen Aktuell Hållbarhet har återigen rankat alla kommuner i Sverige, och i år hamnade Karlstad på tionde plats. Årets rankning är en kraftigt uppdaterad version med ett antal nya parametrar och kriterier.

Samråd och granskning för planer med totalt 400 bostäder

Samråd och granskning för planer med totalt 400 bostäder

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 14:39 CEST

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade under onsdagen att skicka fem planer på granskning eller samråd. Planerna innehåller totalt ungefär 400 bostäder, en idrottshall och flera kontor och verksamhetslokaler.

Kommunfullmäktige sammanträder med färre ledamöter än vanligt

Kommunfullmäktige sammanträder med färre ledamöter än vanligt

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 07:59 CEST

Kommunfullmäktige genomförs som planerat den 14 maj, men med något färre ärenden och med ett minskat antal ledamöter. Detta är en anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer där kommunen har ett ansvar för att undvika att samla personer i större omfattning.

Strömmen tillbaka på Bomstad och Skutberget

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2020 22:25 CEST

Strömmen är tillbaka igen sedan kl 22:08 på söndagskvällen. Strömavbrottet som inträffade innan kl 21 berörde uppskattningsvis 200 hushåll på Bomsta, Skutberget, Eriksberg, Långudden, Fintatorp, Lövnäsvägen.

Strömavbrott på bland annat Bomstad och Skutberget

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2020 21:41 CEST

Strömavbrottet inträffade lite innan kl 21 på söndagskvällen och Karlstads energi uppskattar att cirka 200 hushåll är drabbade. Avbrottet berör Bomsta, Skutberget, Eriksberg, Långudden, Fintatorp, Lövnäsvägen.

Direktlinjer på telefon för information om corona på arabiska, somaliska, dari och tigrinja

Direktlinjer på telefon för information om corona på arabiska, somaliska, dari och tigrinja

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 12:19 CEST

Karlstads kommun öppnar nu fyra nya direktlinjer på telefon för information om corona på andra språk. Det här ska göra det enklare att nå fram direkt till våra kulturtolkar som talar arabiska, somaliska, dari eller tigrinja.