Skip to main content

1 098 fler invånare i Karlstad hittills i år

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2018 15:46 CET

Befolkningen i Karlstads kommun ökade med 1 098 personer under årets första nio månader. Den 30 september 2018 hade Karlstad 92 218 invånare.

Under årets tre första kvartal ökade befolkningen i Karlstads kommun med 1 098 personer, en ökning med 1,2 procent hittills i år. Kommunen har nu 92 218 invånare enligt siffror från Statistiska centralbyrån.

Befolkningsökningen på över tusen personer under årets nio första månader kan jämföras med förra året då Karlstads kommuns ökning under samma period var på 684 personer.

– Karlstads kommun behöver växa för att vi ska ha skatteunderlag som kan trygga den framtida välfärden och servicen till Karlstadsborna och det är verkligen glädjande att så många väljer att bosätta sig i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M). Det är ett kvitto på att de satsningar vi gjort de senaste åren i form av ökat bostadsbyggande, rustande av skolor och förskolor, infrastruktur med mera, allt för att göra Karlstad än mer attraktivt, ger resultat.

Karlstads kommun brukar ha de största befolkningsökningarna under hösten när alla nya studenter flyttar hit, och om den trenden håller i sig kan 2018 bli ett rekordår. År 1994 ökade Karlstad med 1 093 personer på helårsbasis, troligtvis slår vi det rekordet i år. Målet för kommunen är att öka befolkningen med minst en procent per år, vilket vi i år redan uppnått.

Ökad inflyttning och fler som stannar kvar

Den stora befolkningsökningen beror till största delen på ett positivt flyttnetto, fler inflyttade än utflyttade. Det är både att inflyttning har ökat mot tidigare men även att fler valt att stanna kvar, med minskad utflyttning som följd. Under de första nio månaderna 2018 flyttade 4 785 personer till Karlstads kommun, vilket är 222 fler än vid samma tid förra året. Samtidigt flyttade 3 838 personer från Karlstad, 335 färre än motsvarande period förra året. Detta ger ett positivt flyttnetto på 947 personer, att jämföra med förra årets flyttnetto på 390 personer.

Ungefär hälften av de inflyttade kom från övriga Sverige, knappt 40 procent från övriga kommuner i Värmland och drygt 10 procent flyttade till Karlstad från utlandet.

Det har fötts något färre barn jämfört med motsvarande period förra året, samtidigt som fler personer avlidit. Det innebär att födelseöverskottet inte är lika stort hittills i år som förra året vid samma tidpunkt.

Karlstad ökar mer än Värmland totalt

Befolkningen i Värmlands län ökade med 968 personer under årets tre första kvartal. Det är något fler än motsvarade period året innan, och Karlstads befolkningsökning hittills i år är större än länets totala ökning. Den näst största ökningen i antal hade Hammarö med 284 fler invånare. Den största minskningen i antal personer under samma period hade Kristinehamn (-231).

För mer information kontakta:

Mona Stensmar Petersen, controller, kommunledningskontoret, telefon: 070-380 01 83.

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon: 070-689 39 39.

Emelie Wastelius, kommunikatör, kommunledningskontoret, telefon: 054-540 10 26.

Bifogade filer

PDF-dokument