Skip to main content

​Åtgärder med lättnader för företag och föreningar

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 12:59 CET

Bild från pressträff: Ulf Nyqvist, kommundirektör, Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, Frida Pettersson (C), ordförande i tillväxtutskottet och Linda Larsson (S) förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Karlstads kommun har tagit fram stödåtgärder för att underlätta för de lokala företagen och föreningarna. Anstånd med fakturor, utbetalning av föreningsbidrag i förskott och ”guldkantspengar” är några av de åtgärder som genomförs.

- Vi ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att behålla jobben och undvika konkurser och uppsägningar. Vi vill att Karlstad ska fortsätta vara en levande och attraktiv kommun och vi ska göra vad vi kan för att lindra effekterna av coronapandemin. Därför ser vi nu över hur vi kan underlätta för det lokala näringslivet, säger Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet.

Alla nämnder har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona.

Det här är de åtgärder som i dagsläget genomförs inom kommunens ansvarsområde:

  • Vård- och omsorgsnämnden avsätter 450 000 kronor som ska gå till inköp från våra lokala företagare för att sätta guldkant på våra vård- och trygghetsboenden, resurscentrum och LSS-boenden som nu är stängda för besökare för att skydda våra äldre.
  • Avgifter som har betalats till kommunen för event som har blivit inställda, exempelvis lokalhyror och avgifter för utskänkningstillstånd återbetalas.
  • Vi ser över bokningsreglerna kring avbokningar riktade mot föreningar och företag.
  • Företag som vill har möjlighet att få anstånd med fakturor från kommunens förvaltningar.
  • Föreningsbidrag betalas ut i förskott.
  • Vi förenklar möjligheterna för mindre företag att delta i kommunens upphandlingar och överväger noga behovet av krav på kreditvärdighet och årsomsättning om ett sådant krav riskerar att försvåra för drabbade leverantörer att delta i upphandlingen.
  • Vi prioriterar utbetalningarna till våra leverantörer så de får sina pengar så fort som möjligt.

För mer information kontakta:

Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet, telefon 070-001 61 19.

Anders Tallgren (S), kommunalråd och vice ordförande i tillväxtutskottet, telefon 070-001 88 66.

Ulf Johansson, tillväxtdirektör Karlstads kommun, telefon 070-529 51 48.