Skip to main content

Åtgärder mot brister ger effekt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2019 14:54 CET

Skolinspektionen riktade kritik mot Nyeds skola i Molkom och Frödingskolan på Kronoparken förra året, efter en rutinmässig granskning. Under hösten redogjorde Karlstads kommun för de åtgärder som vidtagits på skolorna. Skolinspektionen och har nu fattat beslut i båda ärendena och har kommit fram till att de allra flesta av bristerna nu är åtgärdade.

– Vi har kraftsamlat, vidtagit en rad åtgärder och på kort tid åstadkommit en stor förändring.Men det här är ett långsiktigt arbete som ska pågå över tid för att säkerställa att alla elever får den skolgång som de har rätt till, säger Maria Kjällström,skoldirektör på Karlstads kommun.

Skolinspektionen grundar sina beslut på kommunens skriftiga redovisning och på de uppföljningsbesök som gjordes på skolorna under hösten. Tidigare har Skolinspektionen meddelat att fjorton av de sexton punkterna är åtgärdade på Nyeds skola.

I dag kom beslutet från Skolinspektionen gällande Frödingskolan. Skolinspektionen konstaterar att fyra av sex brister är åtgärdade. Senast i maj ska kommunen lämna in en skriftlig redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits för de återstående två. Det är inom områdena “Extra anpassningar och särskilt stöd” och “Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling” som åtgärder kvarstår.

– Det är ytterst huvudmannens ansvar att se till att alla elever har en trygg skolgång med anpassat stöd för de elever som behöver det. Vi räknar med att vi i maj har nått hela vägen fram, betonar Johan Sjövall, utbildningschef på barn- och ungdomsförvaltningen.

För mer information, kontakta:
Maria Kjällström, skoldirektör, Karlstads kommun, 054-540 39 82
Johan Sjövall, utbildningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 29 08
Caroline Sörensen, kommunikatör, barn- och ungdomsförvaltningen, 054-540 39 74

Bifogade filer

PDF-dokument