Skip to main content

Bärgningen av Båten sker nästa vecka

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 14:23 CET

Förberedelser pågår för att kunna bärga Båten.

En kran ska räta upp Båten, tre pumpar ska tömma den på vatten och sedan ska övre däck och mellandäck plockas isär och skrotas. Just nu ställs marken iordning för att få plats med lyftkranen, idag och imorgon är det dykare på plats för att inspektera skrovet och se hur kranens vajrar kan fästas.

Planen är att få Båten upprätt och återställa flytkraften så att den kan ligga förtöjd på sin nuvarande plats tills isen har släppt och kan bogseras till yttre hamn. Så fort Båten är upprätt planerar kommunen att börja plocka isär övre däck och mellandäck bit för dit. Det som går ska bevaras och resten ska skrotas.

Markarbeten för att placera kraftfull lyftkran

Den här veckan pågår arbete med att ställa iordning marken där lyftkranen ska stå. Det innebär att jämna ut marken, lägga ut grus, plåtar, stockmattor och stålbalkar för att skapa ett bra underlag för lyftkranen. Kranen, som kommer på plats i mitten på nästa vecka, har kapacitet att lyfta 500 ton.

- Nu är dykare där för att se vad kranens vajrar kan fästas i. Om det inte finns bra fästen kommer de att skapa fästpunkter, säger Magnus Vestlund, entreprenadingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Pumpar och vajrar ska få Båten på rätt köl

Samtidigt som lyftkranen rätar upp Båten kommer tre pumpar att pumpa ut vattnet inne i Båten. Det rör sig som om kraftfulla pumpar som tillsammans klarar av att pumpa 51 kubikmeter vatten i minuten.

Två tungbärgare ska fästa vajrar vid skrovet som ska dra Båten närmare kajkanten så att den kan förtöjas där.

Under tiden allt detta pågår kommer isen runt Båten att spolas med vatten. Vattnet ska tina isen så att den inte håller fast Båten.

- Om allt går som det ska räknar vi med att allt detta tar en dag, säger Magnus Vestlund.

Särskild inbjudan när bärgningen sker

Exakt datum och tid när kranen kommer på plats är inte klart.

- Hur vi lägger upp arbetet mer exakt och när kranen kan komma på plats beror på vad dykarna hittar, säger Magnus Vestlund.

Kommunen kommer att skicka ut en inbjudan till pressträff när vi har mer detaljer. Vid pressträffen kommer representanter från kommunen att finnas på plats vid Båten.

För mer information kontakta

Magnus Vestlund, entreprenadingenjör teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 03