Skip to main content

Beslut fattat om ersättning för tidigare översvämning på Skutberget

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 16:08 CEST

Teknik- och fastighetsnämnden godkände idag den överenskommelse som har träffats mellan Karlstads kommun och brf Vermelandia Stugor om ersättning för en översvämning som inträffade 2014.

Överenskommelsen innebär att kommunen betalar 8,55 miljoner kronor i ersättning till Vermelandia Stugor för de skador som uppkom på företagets anläggning för camping.

Som del av uppgörelsen ingår också ett tillägg som syftar till att tillgängliggöra naturskön och attraktiv mark vid Vänerns strand, för Karlstadsborna. Parterna byter två områden mark mot varandra. Den mark som Karlstads kommun får vid bytet är en yta som ligger mellan campingen och Vänern. Marken kan bland annat att användas för att bygga en ny badplats för allmänheten. Vermelandia Stugor tillförs i sin tur mer ängsmark norr om den befintliga campingen.

-Vi är nöjda med att vi har hittat en rimlig överenskommelse som båda parter står bakom. Det säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

– Vi gläds dagens beslut! Det ligger oss varmt om hjärtat att platsen där vi verkar också är attraktiv och tillgänglig för Karlstadsborna – och därför känns det fint att överenskommelsen även innefattar att kommunen får tillgång till den natursköna marken intill Vänern. Vår ambition är självfallet att fortsätta att investera för att utveckla vår populära anläggning på Skutberget, så att både besökare och ortsbefolkning känner sig välkomna. Det känns skönt att blicka framåt igen! säger Unni Åström, Vermelandia Stugor och vd för First Camp.

Överenskommelsen är villkorad av slutligt beslut i kommunfullmäktige den 17 juni.

För ytterligare information kontakta:

Hos Karlstads kommun: Fredrik Nilson, mark- och exploateringschef, telefon 054-540 70 96

Hos Vermelandia Stugor/First Camp: Unni Åström, vd First Camp, telefon 073-438 44 33