Skip to main content

Beslut från stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun, 3 juli 2019

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2019 12:41 CEST

Första huset vid Sundsta torg har fått bygglov.

Här kan du läsa om några av de beslut som stadsbyggnadsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 3 juli. För samtliga beslut, se protokollet på karlstad.se inom kort.

Bygglov för 57 lägenheter vid Tullholmsviken

Skanska Sverige AB har sökt bygglov för att bygga ett nytt flerbostadshus bredvid nybyggena längs Tullholmsviken. Det ska bli en byggnadskropp parallellt med Packhusallén och förenar Tullaren 3 med en överbyggd gård. Huset byggs i åtta våningar med en indragen övervåning och vindsplan.

Det blir totalt 57 lägenheter, fördelat på.

13 stycken 4 rok

27 stycken 3 rok

15 stycken 2 rok

2 stycken 1 rok

I markplan blir det plats för verksamheter mot Packhusallén.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Bygglov för 24 lägenheter vid Sundsta torg

Konstruktören Handels- och Fastighets AB har sökt bygglov för att bygga ett flerbostadshus vid korsningen mellan Rudsvägen och Hagaborgsvägen. Det blir det första nybygget i anslutning till Sundsta torg.

Huset ska bli sju våningar med 24 lägenheter. Fasaden mot gatan kommer att bestå av sandstensfärgat tegel och mot innergården målad betong, smide och trä.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Bygglov för nya lägenheter på Östra Torggatan

Tingvalla fastigheter AB har sökt bygglov för att bygga på ett befintligt hus med en våning (mellan Scandic Winn och Tingvallakyrkan). Byggnaden innehåller idag tre butikslokaler och fem lägenheter. Efter ombyggnaden kommer den innehålla tre butikslokaler och elva lägenheter.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Bygglov för nio parhus på Edsgatan

Trivselhus AB har sökt bygglov för att bygga nio parhus i två plan med tillhörande förråd på Edsgatan, norr om Stockfallet. Parhusen kommer att ha fasader av liggande träpanel i rött eller grått.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Bygglov för första husen på nya Stadsdelen Jakobsberg

HSB Produktion i Värmland HB har sökt bygglov för att bygga två flerbostadshus på Jakobsberg. Husen ska ligga så att de får Rosenborgsgatan i öster, Jakobsbergsskogen i norr och den befintliga infarten till Karlstads gamla flygplats i söder.

De två husen kommer tillsammans att rymma 46 lägenheter med 2-4 rum och kök. Lägenheterna kommer att fördelas på:

2 rum och kök, 11 stycken.

3 rum och kök, 24 stycken.

4 rum och kök, 11 stycken.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja bygglov.

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken godkänd

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till fördjupning av översiktsplanen för Välsviken. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är aktuellt under en längre tid och som tar upp de väsentligaste ämnena för en fortsatt god och hållbar utveckling av Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för kommande detaljplaner i området samt ge svar på en framtida inriktning kring strategiska frågor.

I dag består Välsviken av ett industri- och handelsområde med välutbyggda kommunikationer samt stora ytor natur. Förslaget innebär ett tillskott med uppåt 2000 bostäder. Målet är att skapa en fortsatt utbyggnad av området och åstadkomma en stadsdel som innehåller både en stor mängd bostäder i attraktiva lägen, bra kommunikationer, arbetsplatser av olika slag samt handel, industri och service i en integrerad stadsstruktur. Därutöver ska förslaget även möjliggöra för en utveckling av rekreations- och friluftslivet, natur- och kulturmiljöer som är till nytta för såväl kommuninvånare som turism och näringsliv.

Stadsbyggnadsnämnden har nu godkänt förslaget som ska gå vidare till kommunfullmäktige som avgör om det kan antas.

Beslut: stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna förslaget till fördjupning av översiktsplan för Välsviken.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77  

Magnus Resare (M), andre vice ordförande, telefon 070-587 03 31