Skip to main content

Besöksförbud på boenden

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 10:21 CET

Karlstads kommun inför tills vidare besöksförbud på våra vårdboenden och trygghetsboenden på grund av det rådande läget med coronaviruset.

Karlstads kommun beslutade på onsdagsmorgonen den 11 mars att införa besöksförbud på vårdboenden och trygghetsboenden. Kommunen följer därmed det beslut som Region Värmland fattade på tisdagskvällen.

"För att skydda våra äldre"

Per-Olov Johansson är verksamhetschef för kommunens vårdboenden.

- Besöksförbudet införs för att skydda våra äldre. Vi måste vidta alla åtgärder vi kan för att förhindra att vi får in smittan på våra boenden. Beslutet gäller tills vidare, säger Per-Olov Johansson.

Jill Mattsson är verksamhetschef för trygghetsboende.

- Vi har noga följt utvecklingen och har sedan tidigare informerat våra besökare att undvika att besöka oss om man varit i ett riskområde eller har symtom som hosta, feber eller luftrörsbesvär. När nu Region Värmland inför besöksförbud på sina avdelningar så väljer vi att följa deras beslut, säger Jill Mattsson.

Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka kunder om besökaren inte har luftvägssymtom.

Hemma under inkubationstid

Sedan tidigare har Karlstads kommun följt Region Värmlands uppmaning att låta alla medarbetare som arbetar med vård och omsorg stanna hemma under inkubationstiden i 14 dagar om de varit i ett riskområde.

Vi har tydliga hygienrutiner inom vård och omsorg och en god beredskap för att förhindra smittspridning.

Läs mer om Karlstads kommuns arbete med anledning av coronaviruset på karlstad.se/corona

För mer information kontakta:
Per-Olov Johansson, verksamhetschef vårdboende, 054-540 60 49
Jill Mattsson, verksamhetschef trygghetsboende, 054-540 60 88
Linda Eklind, kommunikationschef vård- och omsorgsförvaltningen, 054-540 55 77