Skip to main content

​Ett sommarlov för alla barn i Karlstads kommun

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 10:17 CEST

Sportfiske, scouterna, dans, teater, karate, parkour, akrobatik, kollo, läger, tennis, cosplay, drop in-idrott, musikal, yoga, mobil fritidsgård och sommarskola.

Alla barn har rätt till en rolig sommar! Därför anordnar Karlstads kommun en mängd olika aktiviteter, inom flera områden, hela sommarlovet.

Ett gemensamt ansvar

Samverksansgruppen för barn och unga presenterar gemensamt sommarlovsaktiviteterna och månar om alla barns rätt till ett bra sommarlov. Här ingår representanter från flera av kommunens förvaltningar, Trygghetscentrum, Ungdomsfullmäktige samt polisen.

˗Vi jobbar med lite olika saker men har alla samma mål, att ge våra barn och unga en bra sommar med aktiviteter. Vi bygger något tillsammans med särskilt fokus på förebyggande arbete, till exempel mot socialt utanförskap. Vi vill att alla ska få en meningsfull fritid och målet är att erbjuda något för alla och att skapa nya mötesplatser för Karlstads unga, säger Niklas Wikström (L), ordförande för samverkansgruppen för barn och unga.

Fler aktiviteter och gratis buss

De flesta aktiviteterna är favoriter som upprepas från tidigare, medan några nya har tillkommit. Precis som tidigare erbjuds alla skolungdomar på både grund- och gymnasienivå sommarskola och en sommaraktivitet som riktar sig till nyanlända ungdomar. Ungdomar för trygghet, fritidsledare i fält och den mobila fritidsgården är satsningar som finns kvar från förra året och som syftar till att skapa trygghet genom uppsökande verksamhet. Tack vare bland annat ett statligt bidrag på 3.6 miljoner finns det fler aktiviteter för barn och unga att delta i under hela sommaren, och dessutom är majoriteten av dem gratis.

Tidigare år har kommunen erbjudit busskort till de ungdomar som deltar i dagkollon, men i år blir det gratis buss för alla skolungdomar från årskurs ett i grundskolan till årskurs två på gymnasiet. Det innebär att fler barn och unga kan ta sig till de aktiviteter som arrangeras i hela Karlstad.

˗ Det är mycket glädjande att vi kan erbjuda alla barn och unga i Karlstad ett så stort utbud av aktiviteter. Tack vare det statliga stödet till lovaktiviteter som innebär att det mesta är avgiftsfritt samt satsningen på gratis buss för skolungdomar under sommarlovet ges alla möjlighet att delta. Det är en viktig jämlikhetsfråga, säger Anna Dahlén Gauffin (S), vice ordförande i samverkansgruppen för barn och unga.

Kampanjsida lanseras 21 maj

Från och med måndag 21 maj och hela sommarlovet finns sidan karlstad.se/sommarlov som är fylld med information om allt som sker under sommarlovet.

För mer information kontakta:

Niklas Wikström (L), ordförande, samverkansgruppen för barn och unga. Telefon 054-540 12 82.
Anna Dahlén Gauffin (S), vice ordförande, samverkansgruppen för barn och unga. Telefon 054-540 36 85.
Thomas Holmberg, biträdande direktör, kultur- och fritidsförvaltningen. Telefon 054-540 24 48.
Åsa Svanström, projektledare kultur, kultur- och fritidsförvaltningen. Telefon 054-540 24 39.
Henrik Bodin, strateg, gymnasieförvaltningen. Telefon 054-540 13 19.

Bifogade filer

Word-dokument