Skip to main content

Förbud mot fordonstrafik i centrum kortas med en timme

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 15:07 CET

Sedan september 2018 har Karlstads kommun testat att förbjuda fordonstrafik mellan midnatt och klockan sex på morgonen. Försöket har utvärderats och nu står det klart att förbudet fortsatt ska gälla från midnatt till klockan fem på morgonen. Samtidigt inför kommunen nya undantag för bland annat rörelsehindrade.

För att förhindra störande trafik, som till exempel bilister som åker runt och stör andra med hög musik nattetid, införde Karlstads kommun förbud mot motortrafik i centrala Karlstad alla dagar i veckan kl 00.00-06.00. Förbudet var en utökning av ett förbud från 2003 då motordrivna fordon i centrum var förbjudna lördag och söndag klockan 00.00-04.00.

Slutar kl 05 för att underlätta för tågresenärer

Idag fattade teknik- och fastighetsnämnden beslut om att förbudet ska gälla kl 00.00-05.00 framöver.

- Vi tycker att det har fungerat bra. Polisen har nu större möjligheter att ingripa vid störningar och vi har fått signaler om att det har blivit lugnare. För att underlätta för resande som ska hinna med det tidigare Stockholmståget så kortar vi förbudstiden med en timme, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Ingen utökning till andra områden

Sedan försöket med utökat förbud infördes i höstas har både medborgare och näringsidkare hört av sig. En del tycker inte att förbudet är bra medan andra tycker att det ska utökas till fler stadsdelar. I dagsläget tycker inte kommunen att förbudet ska få en annan geografisk spridning men anpassar bestämmelserna för att göra det bättre.

Undantag för bland annat bilpooler

- Vi har hört från personer som tillhör en bilpool som utgår från området och från personer med parkeringstillstånd för rörelsehinder. De vill gärna undantas från förbjudet och det tycker vi är bra. Med det här förbudet vill vi göra stadsmiljön i centrum bättre och tystare, inget annat, säger Henrik Lander.

Nytt är även att försvarsmakten undantas från förbudet då de ibland gör körningar i området nattetid. Sedan tidigare är bland annat taxi, buss i linjetrafik, färdtjänst och boende i området undantagna från förbudet.

Förändringarna i förbudet börjar gälla när de nya skyltarna sätts upp. Det kan dröja några veckor.

För mer information kontakta

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden,
tfn 054-540 12 78