Skip to main content

Hamngatan stängs av på grund av vattenläcka

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 13:23 CET

Bilden visar omledningen som gäller från kl 18.00 på tisdagen.

I samband med ett VA-arbete i Hamngatan under natten gick en vattenventil sönder, vilket orsakade en vattenläcka i korsningen Hamngatan/Fredsgatan. För att laga läckan stängs Hamngatan av helt från klockan 18.00 idag och trafiken leds om.

Trafiken leds om

Det var natten mellan måndag och tisdag som läckan uppstod i samband med ett planerat arbete längre ner på Hamngatan. Vatten har sedan dess forsat fram på vägbanan, men problemet är under kontroll och kommer att åtgärdas under kvällen och natten.

Läckan kommer att lagas från klockan 18.00 och en del av Hamngatan, de två körfälten i västlig riktning närmast husen mellan Fredsgatan och Järnvägsgatan, stängs då av helt. Trafiken leds om via Järnvägsgatan och Pilgrensgatan. Boende med garage mellan Fredsgatan och Pilgrensgatan kommer att kunna ta sig fram till sina garage. Följ skyltning på plats.

I östlig riktning, trafik som kommer från Karl den IX, är båda körfälten öppna. Det gå dock inte att svänga vänster in på Fredsgatan. Framkomligheten kommer även att vara begränsad under dagen då en del förarbete kommer att göras vid läckan.

Vattnet stängs av

På tisdagskvällen kommer vattnet att stängas av för att laga ventilen, vilket kommer innebära att några fastigheter i området runt läckan kommer att vara utan vatten. Information om detta kommer att sättas upp trapphus i berörda fastigheter under dagen.

Busstrafiken är fortsatt omledd som den var under det planerade arbetet. Värmlandstrafik kommer inte kunna stanna på hållplatserna Drottninggatan och Centralstationen och hänvisar resenärerna till Karlstads busstation.

Karlstadsbuss linje 12 och 51 kommer inte kunna stanna på hållplatsen Centralstationen och hänvisar resenärerna till hållplatserna Busstationen och Drottninggatan. Läs mer på karlstad.se/karlstadsbuss och varmlandstrafik.se

Arbetet beräknas vara klart under onsdag morgon.

För mer information kontakta:

Fredrik Gustafsson, trafikingenjör, 054-540 68 25