Skip to main content

Inga brister kvarstår - Skolinspektionen avslutar tillsynen på Frödingskolan och Nyeds skola

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2019 10:51 CEST

Idag kom beslutet - Skolinspektionen avslutar tillsynen och konstaterar att inga brister kvarstår på Frödingskolan i Karlstad och Nyeds skola i Molkom.

Skolinspektionen riktade kritik mot Frödingskolan och Nyeds skola i Molkom, förra året efter en rutinmässig granskning. Karlstads kommun har vidtagit en rad åtgärder och på kort tid åstadkommit en stor förändring på de båda skolorna.

Karlstads kommun har rapporterat till Skolinspektionen om arbetet vid två tillfällen och nu har Skolinspektionen beslutat att avsluta tillsynen då inga brister kvarstår. 

- Att Skolinspektionen idag meddelar att de avslutar tillsynen och konstaterar att vårt arbete gett effekt är glädjande. Jag vill rikta ett särskilt tack till rektorer och medarbetare på Nyeds skola och Frödingskolan som arbetat oerhört målinriktat under det senaste läsåret, säger Niklas Wikström, barn- och ungdomsnämndens ordförande.

För mer information, kontakta:
Niklas Wikström, barn- och ungdomsnämndens ordförande, 070-001 82 00, 054-540 12 82
Maria Kjällström, skoldirektör, barn- och ungdomsförvaltningen, 070-020 85 28, 054-540 39 82
Caroline Sörensen, kommunikationsstrateg, barn- och ungdomsförvaltningen, 070-020 32 95, 054-540 39 74

Bifogade filer

PDF-dokument