Skip to main content

Karlstads kommun inför lättnader för det lokala och regionala näringslivet

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 18:02 CET

Alla nämnder får nu i uppdrag att se över regler och rutiner riktade mot företag och föreningar för att se hur kommunen kan bidra till att lindra effekterna av corona-pandemin. Det beslutade kommunstyrelsen idag.

- Delar av näringslivet har det väldigt tufft och vi vill på det här sättet sätta extra tryck på frågan så att vi får fram bra åtgärder som kan underlätta för företag och föreningar. Vi ska göra vad vi kan för att lindra effekterna av coronapandemin, säger Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet.

Under den senaste veckan har konsekvenserna av coronavirusets utbredning eskalerat i omfattning. Redan nu ser vi att följderna påverkar näringslivet i mycket negativ bemärkelse, i synnerhet inom besöksnäringsområdet men också inom övriga näringsgrenar. Karlstads kommun är dels en stor kund och har dels rollen som markägare, tillsynsmyndighet och erbjuder lokaler för både företag och föreningar.

- Vi har redan nu gjort flera förändringar för att linrda effekterna, till exempel möjligheter att få uppskov med fakturor som rör miljötillsyn, bygglov och livsmedeltillsyn säger Ulf Johansson tillväxtdirektör.

Kommunens nämnder ska se över och rapportera vilka förändringar som genomförts för att underlätta för företagen till kommunstyrelsen senast den 24 mars. Kommunkoncernens bolag uppmanas att göra detsamma.

För mer information kontakta:

Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet, tel 070-001 61 19.

Ulf Johansson, tillväxtdirektör, tel 070- 529 51 48