Skip to main content

Karlstads kommun redo för kommunfullmäktige och nämndsammanträden på distans

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 07:30 CET

Karlstads kommun beslutade idag att tillåta att ledamöter får delta vid kommunfullmäktige och nämnder på distans om det finns särskilda skäl. Ledamöterna måste delta i realtid med bild och ljud. Nu kommer alla förtroendevalda att få tillgång till de tekniska hjälpmedel som krävs.

- På det här sättet ser vi till att säkerställa att den demokratiska processen kan upprätthållas även i en krissituation, säger Anders Knape (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Det är coronavirusets konsekvenser där ledamöter kan få svårt att närvara fysiskt på sammanträden som har aktualiserat frågan. Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige besluta att ledamöter får delta på distans. En förutsättning är att alla deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Det finns politiker i både fullmäktige, nämnder och bolag som är över 70 år och ska undvika sociala kontakter - andra kan behöva vara hemma på grund av förkylningssymtom eller sjuka barn. Många av kommunens verksamheter behöver kunna upprätthållas även i en krissituation.

- Vi förbereder oss för att kunna fatta politiska beslut även vid ett förvärrat läge med förbud även mot mindre samlingar eller karantän, säger Marie Edwinson, stadsjurist.

Koncernens bolagsstyrelser rekommenderas att följa samma modell.

För mer information kontakta:

Marie Edwinson, stadsjurist, tel 070-683 49 09.