Skip to main content

Karlstadsbor ska hjälpa till att förbättra Karlstads parker

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2019 07:37 CEST

Sundstaparken är en av parkerna som Karlstadsborna kan tycka till om.

Karlstads kommun ska ta fram en plan för hur de ska förbättra kommunens parker. Därför får nu Karlstadsborna möjlighet att lämna sina synpunkter på 13 av Karlstads parker. Resultatet ska vara underlag till det parkprogram som kommer styra vilka insatser som ska göras under de närmaste åren.

Inventerar över 100 parker

Just nu håller kommunen på med en inventering av parkerna både i Karlstads stadsdelar och i kommunens kransorter. Över 100 parker ingår och fokus ligger på att se över nuläget och utvecklingspotentialen för parkerna, med inriktning på hälsa, miljö och biologisk mångfald.

- Målet är att det ska finnas varierande och stimulerande parker som många ska ha möjlighet att besöka, säger Cecilia Karlsson, parkingenjör på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Vill samla in idéer från Karlstadsborna

Som en del i inventeringen vill kommunen få Karlstadsbornas syn på parkerna. Skyltar kommer att sättas upp i 13 parker under veckan som uppmanar parkbesökarna att svara på frågor om vad de tycker om med platserna och vad de vill kunna göra mer av.

- Våra parker är viktiga platser för att umgås, återhämta sig och för den biologiska mångfalden. Undersökningen är ett sätt att ta tempen på hur parkbesökarna upplever respektive plats, vad de brukar göra där och vad de önskar för framtiden, säger Cecilia Karlsson.

13 utvalda parker den här omgången

Fokus för den här undersökningen är 13 så kallade stadsdelsparker, större parker eller grönområden som ska kunna nyttjas av en hel stadsdel. Bland de utvalda finns bland andra Våxnäsparken, Gubbholmen, Rudsdalen och Borgmästarholmen. Fler parkområden kan omfattas längre fram.

Kommunens kanske mest kända parker som Museiparken och Stadsträdgården är inte med i undersökningen eftersom de redan är väldigt utvecklade och etablerade.

Resultatet kommer att presenteras på karlstad.se i höst.

För mer information kontakta:

Cecilia Karlsson, parkingenjör, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-10 16 54

Lista på deltagande parker samt enkäter finns på www.karlstad.se/parkprogram