Skip to main content

Karlstadsborna nöjda med kommunens Kontaktcenter

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 11:55 CEST

Karlstadsborna är mer nöjda med den service och det bemötande som kommunens Kontaktcenter ger än riksgenomsnittet.

Det visar en undersökning som nyligen gjorts i 15 kommuner i Karlstads storlek eller större. 77 procent av de tillfrågade Karlstadsborna gav positiva kommentarer efter att ha varit i kontakt med kommunens Kontaktcenter. Det är 13 procent bättre än riksgenomsnittet.

- Resultatet har vi fått tack vare att vi har ett bra samarbete med kommunens förvaltningar. Vi har en gemensam syn på hur ett Kontaktcenter ska fungera och vilken service som Karlstadsborna ska få och en vilja att hela tiden utvecklas, säger Ann Salomonsson som är avdelningschef för Kontaktcenter.

Syftet med Kontaktcenter är att göra det enkelt för Karlstadsborna att komma i kontakt med kommunen och det har Karlstad arbetat målmedvetet med sedan 2013.

- Vi tycker förstås att detta är jättekul och sträcker på oss lite extra idag, men kommer att fortsätta utveckla arbetet för att göra Karlstadsborna nöjda med vår service, säger Ann Salomonsson.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes under hela 2018 och har samlat in 237 kommentarer från Karlstadsbor direkt efter ett samtal med kommunens Kontaktcenter. 77 procent av dessa kommentarer var positiva. Undersökningen har gjorts av Brilliant Future Sverige.

För mer information kontakta:

Ann Salomonsson, avdelningschef Kontaktcenter, 054-540 10 62

Bifogade filer

PDF-dokument