Skip to main content

Kommunen avråder från bad i Sundstatjärn på grund av algblomning

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2019 16:16 CEST

Det är algblomning i Sundstatjärn. Kommunen avråder därför från bad i Sundstatjärn och man bör vara särskilt försiktig att låta barn och hundar bada.

Kan leda till illamående och kräkningar

Om man får i sig algvatten kan det leda till illamående, kräkningar och diarré. Magsjukan brukar i så fall börja några timmar efter badet och vara i något eller några dygn. Även sedan magsymptomen försvunnit kan man känna sig lite dålig ytterligare någon dag. I allmänhet måste man svälja ganska stora mängder vatten för att få magproblem. Något man också bör tänka på är att duscha efter bad, för att undvika hudirritationer.

Mängden alger kan förändras snabbt, därför görs provtagning på just alger sällan, utan bedömningen görs utifrån vad som kan ses med blotta ögat.

Undvik att bada

För att vara på säkra sidan bör man låta bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. En skylt om avrådan från bad har satts upp på badplatsen.

Du kan läsa mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/overgodning/algblomning.html

Kontakt: Claes Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Karlstads kommun, 054-540 46 70