Skip to main content

Kommunen varnar: bada inte i Inre hamn och Pråmkanalen

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 07:00 CEST

Det är förbjudet att bada i Pråmkanalen

Det varma vädret lockar till bad men tyvärr väljer en del att hoppa i även där det är förbjudet. Många badar till exempel vid Bryggudden men kommunen är tydlig; det är livsfarligt!

- Pråmkanalen och Inre hamn är farleder och har mycket båttrafik under sommarmånaderna. Att bada där är som att sola på en motorväg, säger Marianne Fröding på teknik- och fastighetsförvaltningen som arbetar med hamnfrågor.

Det är sedan länge förbjudet att bada i hamnområdet och att hoppa från Glasmästarbron och vara i vattnet vid Våghusbron enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter.

- Eftersom det är förbjudet att bada här har kommunen ingen tillsyn på området så vi vet inte vad som kan finnas på botten. Vi hoppas att de som inte känner till att det är förbjudet nu kan hitta till våra kommunala badplatser istället där vi regelbundet kontrollerar säkerheten, säger Marianne Fröding.

Läget är särskilt aktuellt idag då båtbusstrafiken börjar och innebär ännu fler båtar i området. Om kommunen inte ser en bättring kan de ta hjälp av polisen för att avvisa badarna.

För mer information kontakta

Marianne Fröding, driftansvarig för hamnen, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 68 90

Annica Granlund, kommunikationsstrateg, tfn 054-540 68 66

Utdrag ut Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlstads kommun

7 § Det är inte tillåtet att bada inom hamnområdet i yttre hamn öster om Hammaröleden eller i inre hamn från Hammaröleden i öster, förbi Vågmästaren och fram till Löfbergsskrapan i väster. Det är inte heller tillåtet att bada i Pråmkanalen från Tyggårdsviken fram till och med gång- och cykelbron mellan Gjuteribacken och Pråmvägen. Området där badförbud gäller är utmärkt i bilaga 7. Det är inte heller tillåtet att bada närmare än fem meter från markerade kablar.