Skip to main content

Medarbetare som arbetar med vård och omsorg uppmanas stanna hemma om de varit i riskområden

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2020 12:47 CET

Karlstads kommun följer Region Värmlands uppmaning att låta alla medarbetare som arbetar med vård och omsorg stanna hemma under inkubationstiden i 14 dagar om de varit i ett riskområde.

– Vi har sedan tidigare uppmanat alla medarbetare som varit i riskområden att ta kontakt med sin chef och i flera fall har vi kommit överens om att arbeta hemifrån eller vara hemma med lön, säger Gunilla Nilsson HR-direktör.

Nu uppmanar vi aktivt alla som varit i ett riskområde att stanna hemma under inkubationstiden på 14 dagar och undvika sociala kontakter, enligt Region Värmlands nya rekommendationer. Vi ber också våra medarbetare att hålla sig uppdaterade om vilka områden som bedöms som riskområden enligt Folkhälsomyndigheten.

Karlstads kommun har ett fåtal medarbetare som arbetar med vård och omsorg som har varit i ett riskområde. De är redan sedan tidigare hemma med lön, så i vårt fall får beslutet inga omedelbara konsekvenser.

När det gäller övriga medarbetare inom koncernen så följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att gå till arbete och skola om man inte har några symptom, men att man bör vara uppmärksam även på lindriga symptom.

Inom skolan påminner vi om möjligheten till hemundervisning och hemarbete.

– Vi bedömer att oron ökat för att möta någon som vistats i norra Italien nyligen. Därför påminner vi om de möjligheter vi erbjuder om att arbeta eller studera hemifrån för att visa hänsyn till omgivningens oro, säger Maria Kjällström, skoldirektör.

Kontaktpersoner:

Gunilla Nilsson, HR-direktör, telefon 070-020 84 26.