Skip to main content

Nätverket Krogar mot knark intensifierar arbetet mot knarket på krogarna

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 11:35 CET

Attityden till narkotika för både bruk och försäljning är alarmerande. Det är mer öppet och normaliserande att partyknarka. Nätverket krogar mot knark arbetar tillsammans för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljön.

Krogen ska vara en trygg och säker miljö för både personal och gäster. Nätverket intensifierar nu arbetet med en rad konkreta åtgärder.

- Vi ser allt mer knark på Karlstads krogar och vi kommer därför att förstärka befintliga rutiner och se över krogmiljön hos de som ingår i nätverket krogar mot knark i Karlstad. Det är viktigt att visa tydlighet var vi står i narkotikafrågan både mot personal och gäster säger Henrik Olsson, krögare och talesperson för nätverket Krogar mot knark.

- Polisen kommer att satsa på tillsynen av narkotika på krogarna i Karlstad. De insatser vi har gjort har gett avskräckande effekt. Vi har idag ett mycket bra samarbete med nätverket krogar mot knark säger Staffan Sundgren,chef för områdespolisen i Karlstad.

Nätverket Krogar mot knark i Karlstad ska försvåra att vara narkotikapåverkad och att ta narkotika inne på krogen. Det är framförallt två kritiska områden, vid entrén och toaletterna, som många åtgärder kan göras.

Förslag på några konkreta åtgärder som kan minska och försvåra användandet av narkotika på nätverkets krogar och restauranger

Krog - Krogmiljön

Entrén

 • Bra belysning och en noggrann kontroll för att förhindra att narkotikapåverkade gäster kommer in på krogen.
 • Vakter och entrévärdar ska vara mer observanta på besökare
 • som springer in och ut ofta.
 • Specialutbildade vakter i narkotika i entrén.
 • Uppmärksamhet på drogtecken i garderoben.

Kameraövervakning vid entrén.

Toaletter

 • Såga av nederdelen på dörrarna.
 • Ta bort toalettlock/ eller sätta halktejp.
 • Sätt halktejp på alla släta ytor som gör att det blir svårt att lägga upp en lina på (exempelvis pappershållare, sanitetsbindhållare osv.)
 • Sätta galler på fläkthål eller liknande för att inte kunna gömma narkotika.
 • Sätta in puff fläktar som gör att det blir svårare att lägga upp en lina.
 • Öka synligheten på toaletter genom ronderande personal

Se över krogens utformning

 • Privata bås, undanskymda bord, mörka hörn, områden, belysning.
 • Limma lyftbara takplattor där det är lätt att gömma narkotika. Om det är möjligt så sätt upp ett innertak.
 • Utöka kontroll i hela krogmiljön genom att låta vakter rondera.

Polisen

 • Tillsyn mot narkotika i krogmiljön.
 • Nära samverkan med nätverksanslutna krogarna och restauranger.
 • Informera om lägesbilden gällande narkotika på planerat stormöte för alla KMK - krogar i Karlstad.

Kommun

 • Utöka nätverket med flera krogar, restauranger och hotell. Desto fler vi blir som samarbetar mot knarket desto svårare att både bruka och sälja narkotika.
 • Tillsammans kan vi hjälpas åt i nätverket.
 • Genomföra en kartläggning/ enkätundersökning på alla krogar/restauranger som är anslutna till nätverket krogar mot knark för att få en bild av narkotikasituationen i Karlstads krogmiljö.
 • Inbjudan till ett stormöte där alla krogar ska informeras om lägesbilden för att vi tillsammans ska enas och agera mot knark i krogmiljön.

Företagshälsovården – Clarahälsan

Slumpmässigt drogtesta personal. Slumpmässiga drogtesterna som genomförs av Clarahälsan är viktiga i arbetet mot narkotika i krogmiljön eftersom vi vet att personal som använder narkotika genererar i att gäster dras dit.

För mer information kontakta:

 • Henrik Olsson, krögare på Koriander. Telefon: 070- 617 00 15.
 • Staffan Sundgren, chef för områdespolisen i Karlstad. Telefon:070-609 67 92.
 • Magnus Wallgren, samordnare för Krogar mot knark, Karlstads kommun. Telefon: 070-614 63 53.