Skip to main content

Nu är bygget av en snabbusslinje igång

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2018 11:18 CEST

Representanter för den politiska majoriteten i Karlstads kommun guidade en elbuss genom korsningen Tingvallagatan/Östra Torggatan som nu öppnas upp för nya snabbusslinjen.

Idag drog arbetet med att bygga en snabbusslinje genom Karlstad igång. En elbuss provkörde passagen som kommer bli en snabb väg för bussen från Tingvallagatan ut på Östra Torggatan.

Just idag fick bussen hjälp av förtroendevalda i Karlstads kommun för att kunna prioriteras genom korsningen. När första delen av snabbusslinjen, Karlstadsstråket, står klar kommer bussen prioriteras bland annat med hjälp av trafiksignaler och rakare körvägar.

-När Karlstad växer behöver vi skapa möjligheter för fler att välja att gå, cykla eller åka buss. Med Karlstadsstråket kommer det att bli både smidigare att åka buss och trevligare miljöer att vistas i längs stråket, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Snabba bussar genom hela Karlstad

Karlstadsstråket är första delen i ett snabbusslinjenät som på sikt planeras att gå tvärs igenom hela Karlstad. Den första delen sträcker sig mellan bytespunkten vid väg 63 på Rud in till Karlstads centrum. Det är det många som bor, arbetar och går i skolan längs sträckan och som snart kommer att kunna åka med snabbusslinjen.

Även stadsmiljön viktig

En viktig del när snabbusslinjen byggs är också att göra miljön längs med sträckan trevlig för alla. Nya och upprustade gång- och cykelvägar, hållplatser som är trevliga att visas kring och mer platser för exempelvis uteserveringar ingår i arbetet. Allt ska stå klart och bussarna ska gå enligt tidtabell i december 2018.

-Det är mycket som ska göras på relativt kort tid vilket gör att det kommer att bli lite besvärligt att ta sig fram på en del platser när vi bygger. Men vi hoppas att Karlstadsborna har tålamod och ser fram emot att staden bli ännu trevligare när allt är klart, säger Jan Söderberg, projektledare för Karlstadsstråket.

Utställning i Karlstadsrummet

Nu finns även en utställning om Karlstadsstråket i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset. Där får man veta mer om vad som händer längs sträckan, mer fakta om de nya bussarna och hållplatserna bland annat.

För den som vill veta mer om framtidens kollektivtrafik i Karlstad och samtidigt få chans att ställa frågor så kommer Emma Rönnbäck, verksamhetsutvecklare på Karlstadsbuss, hålla en föreläsning om detta vid två tillfällen i Karlstadsrummet:

tisdag 27 mars kl 12.30-13.00 och onsdag 28 mars kl 17.00-17.30.

För mer information kontakta:

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande 070-689 39 39

Jan Söderberg, projektledare för Karlstadsstråket, 054-540 70 81

Katarina Adolfsson, kommunikatör, 054-540 81 22


Fakta om Karlstadsstråket

Karlstadsstråket är en snabbusslinje som ska gå mellan centrum och Rud. Det är första etappen av en större satsning som ska göra det enklare och snabbare att resa kollektivt. Första etappen ska vara klar i slutet på 2018.

  • Bussen går oftare. Målsättningen är att det kommer en ny buss var femte minut under högtrafik.
  • Alla bussar går på el.
  • Bussarna är större och rymmer fler personer, rullstolar, rullatorer och barnvagnar.
  • Bussen får en rakare väg och går före vid korsningar och trafikljus.
  • Det blir smidigare på- och avstigning.
  • Ombyggnaden är ett stadsmiljöprojekt som innebär många förbättringar för bussresenärer, cyklister och gående. Det blir även en mer trivsam stadsmiljö att vistas i.

Mer information finns också på karlstad.se/karlstadsstraket

Bifogade filer

PDF-dokument