Skip to main content

Ny parkeringstaxa på Karlstads Parkering ABs parkeringar

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 08:00 CET

Karlstads Parkerings AB har beslutat om en ny parkeringstaxa. Taxan gäller på våra egna parkeringar. Taxan kommer höjas på parkeringarna i centrum, för att göra det möjligt för fler att parkera. Genom att höja taxan ser vi till att det blir mer rörelse och fler lediga parkeringsplatser. Taxan är ett verktyg för att bilister inte ska parkera längre än nödvändigt.

Kommunala parkeringsbolaget Karlstads Parkerings AB har ett 20-tal markparkeringsanläggningar och ett parkeringshus. Det är alltså på dessa parkeringar som den nya taxan gäller. Ändringen av taxan kommer ske i två omgångar. Den 9 mars ändras taxan på parkeringar i yttre delarna och den 23 mars ändras taxan i de centrala delarna av Karlstad. Vi ändrar taxan under två omgångar eftersom det ligger mycket jobb bakom att uppdatera parkeringsautomaterna.

Taxan höjs i snitt med 2 kronor per timme

Parkeringstaxan är i första hand ett verktyg för att se till att bilisterna inte parkerar längre än nödvändigt och för att uppmuntra till att välja mer hållbara färdsätt, inte om att få in pengar till kommunen.

Taxan höjs i snitt med 2 kronor per timme. Det resulterar i en höjd dygnstaxa med 10–12 kronor. Taxan för parkeringsplatser som hyrs månadsvis höjs också, men det varierar lite mer beroende på område. På Sundstabadets parkering sänks dygnstaxan från 50 till 20 kronor. På grund av dess närhet till centrum blir det en bra parkering för arbetspendlare. ​Här kan du läsa mer om höjningen av taxan och se priser för de olika parkeringsplatserna.

Här hittar du taxan för parkeringar som hyrs månadsvis

Underlätta för de som har ärenden i centrum

Vi vill underlätta att parkera för de som har ärenden i centrum. Genom att höja taxan ser vi till att det blir mer rörelse och fler lediga parkeringsplatser.

- Taxan är vårt sätt att styra beläggningen på våra parkeringar. Vi försöker att styra bort arbetsplatspendlare från de mest centrala parkeringarna. Parkeringarna i centrum är främst till för de som ska besöka verksamheter i stan, som butiker och restauranger. Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att parkera i centrum för de som har ärenden dit. Vi sänker taxan på Sundsta för att underlätta för arbetspendlare. Tillsammans med kommunen jobbar vi för att hitta fler centrumnära parkeringar för arbetspendlare, säger Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads Parkering AB.

För mer information kontakta:

Fredrik Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Karlstads Parkering AB, 054–540 68 25

Henrik Lindblom, ordförande i Karlstads Parkerings AB, 054-540 80 01 

(Sofia Carlson, kommunikatör, 054-540 69 87)