Skip to main content

Ny väg förbättrar trafikflödet i Välsviken

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 09:36 CET

Nu har Karlstads kommun börjat bygga en ny anslutningsväg till Välsvikens handelsområde för att förbättra trafiksituationen in till köpcentret. Vägen går från Välsviksleden och in mellan ÖoB och Stadium Outlet. När vägen är klar kommer det finnas två in- och utfarter till handelsområdet.

Trafiken in till Välsvikens handelsområde är tidvis ansträngd och långa bilköer går från handelsområdet och ut i den intilliggande rondellen. För att förbättra trafiksituationen bygger nu Karlstads kommun en ny väg som går in mellan ÖoB och Stadium Outlet. Förberedelserna inför byggnationen har redan satt igång och vägen väntas stå klar till sommaren.

-För oss är det viktigt att Välsvikens handelsområde kan fortsätta att vara välbesökt och det här är ett första steg till att förbättra trafiksituationen. Vi hoppas och tror att den här vägen gör att det blir färre bilköer in till handelsområdet och att trafikflödet inte stoppas upp i rondellen eller upp på E18, säger Ulf Johansson tillväxtdirektör.

Besökare som kommer via Örsholmen eller Sjöstad behöver inte åka hela vägen fram till rondellen utan kan svänga in till köpcentret tidigare. Besökare som kommer via Kronoparken eller E18 kan även välja att köra rakt i rondellen och svänga in till köpcentret några hundra meter senare.

Infarten till Ica Kvantum direkt efter farthindret tas också bort eftersom det stannar upp trafiken. Besökare som ska till Ica kommer istället få svänga in vid den första rondellen på området.

Avsiktsförklaring med Trafikverket

I december träffades Trafikverket och Karlstads kommun för att diskutera förbättringsåtgärder för att lätta upp trafiken till Välsvikens handelsområde. Nu har parterna skrivit under en avsiktsförklaring och ska tillsammans genomföra en åtgärdsvalsstudie för E18.

-Vi kommer jobba tillsammans för att utifrån problembilden föreslå lämpliga åtgärder som möter de behov som både Trafikverket och kommunen har. Målsättningen med åtgärdsvalsstudien är att kommunens utvecklingsplaner och utvecklingen av E18 går hand i hand, säger Carina Gottfridsson samhällsplanerare på Trafikverket.

Studien som omfattar hela E18, och inte bara avsnittet vid Välsviken, väntas komma igång under 2018 och beräknas kunna avslutas i slutet av 2019.

Fortsatt utveckling av Välsviken

Kommunen jobbar även med en fördjupad översiktsplan för Välsviken där målet är att skapa en attraktiv och levande stadsdel med både friluftsliv, bostäder och handel.

-För att kunna fortsätta utveckla Välsviken som en ny stadsdel är det viktigt att infrastrukturen fungerar och är väl integrerad i utvecklingen av området. Exakt vilka lösningar det kan bli tal om är inte klart men något vi naturligtvis lägger stor vikt vid, säger Jonas Zetterberg, planchef.

För mer information kontakta:

Ulf Johansson, tillväxtdirektör 054 540 10 25

Carina Gottfridsson, samhällsplanerare Trafikverket 010 123 25 13

Jonas Zetterberg, planchef 054 540 45 34

Lisa Hygge, kommunikatör 054 540 68 34

För mer information om byggnationen kontakta Magnus Vestlund som är byggledare 054 540 68 03

I Karlstads kommun bor över 90 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstad styrs efter valet 2014 av en allians mellan M, L, C, KD och MP. I Karlstads kommun arbetar cirka 7 000 medarbetare för visionen om att skapa god livskvalitet för 100 000 Karlstadsbor.

Bifogade filer

PDF-dokument