Skip to main content

Redaretorget i Inre hamn får ny gestaltning

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 07:37 CEST

Skiss över nya Redaretorget

Under våren kommer Karlstads kommun att bygga om Redaretorget. Den nya gestaltningen har tagit avstamp i historien där sjöfart, hamnverksamhet, lastning och lossning fått vara en del av inspirationen till utformningen.

När kommunen planerade Tyggårdsviken var målet att skapa ett vattentorg längst ut på udden. Nu omgestaltar och vidareutvecklar kommunen Redartorget till en plats som mer följer de ursprungliga intentionerna.

Tyggårdsviken eller bryggudden, som området kallas i folkmun, var tidigare ett mer utpräglat hamnområde med varutransporter in och ut från Karlstads hamn eller via pråmkanalen.

För tankarna till skeppsbrott

Det nya torget är ritat av kommunens stadsbyggnadsdesigner Andreas Eliazon och landskapsarkitekt Karin Pettersson.

- Det ska bli mer vatten, grönska i form av träd och planteringar och lekfulla träformationer såsom flottar och trädäck. Vi vill göra Redaretorget till en plats som både får sin egen karaktär som inbjuder till lek och vistelse. En ny lekfull mötesplats som för tankarna till skeppsbrott, skeppsbrott på Redartorget, säger Andreas Eliazon.

Börjar bygga den här veckan

Arbetet med att bygga om torget kommer börja lite smått under den här veckan.

- Vi räknar med att arbetet tar två till tre månader men det tyngre arbetet ska vara klart när uteserveringssäsongen drar igång på allvar, säger projektledare Mikael Lundh.

För mer information kontakta:

Om gestaltningen:

Andreas Eliazon, stadsbyggnadsdesigner, stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 52

Karin Pettersson, landskapsarkitekt, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 70 62

Om arbetets gång:

Mikael Lundh, projektledare, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 67 93