Skip to main content

Rekordsatsning på vägnätet

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 11:13 CEST

Karlstads vägnät rustas nu med ny asfalt för 36 miljoner, åtta miljoner mer än förra året. 2,4 mil bilväg får ny beläggning och 10,2 kilometer cykelväg. Kommunen satsar på ett vägnät i gott skick där framförallt kollektivtrafiken och cyklister tar sig fram tryggt och bekvämt.

Storsatsningen som kommunen gör på vägnätet i år är mer än någonsin förut. Förra året blev det ny beläggning på omkring 8,3 kilometer cykelväg och 17 kilometer bilväg. I år blir det nästan en mil till som asfalteras jämfört med förra året. 24 kilometer bilväg och 10,2 kilometer cykelväg.

- Det här är en medveten satsning för att rusta upp vägnätet. Nästa år satsar vi också 36 miljoner och hoppas kunna beta av stora delar av vägarna som är som mest slitna, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

För att få en upprustning i stadskärnan görs en extra insats i Tingvallastaden och det blir ny beläggning på del av Kungsgatan, del av Tingvallagatan Herrgårdsgatan och Järnvägsgatan. Även någon industrigata och lokalgata får ny beläggning. Men främst prioriteras genomfarter, infarter, huvudgator och uppsamlingsgator.

- Vi satsar på att ha ett vägnät i bra skick där kollektivtrafiken och cykeltrafiken tar sig fram tryggt och bekvämt, säger Stefan Björkman gatuchef.

På karlstad.se/asfaltering finns en karta där alla gator och vägar som ska asfalteras är markerade.

Cykelnät förbättras i flera områden

Tidigare år har cykelnätet iLorensberg/Kroppkärr, Skåre/Stodene, Vålberg, Molkom och delar av Södra Kroppkärr till Kronoparken rustats upp. I år kommer stora delar av cykelnätet på Henstad, Hultsberg, Rud och Skattkärr få ny beläggning.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden 054 540 12 78

Stefan Björkman, gatuchef 054 540 65 59

Bifogade filer

PDF-dokument