Skip to main content

Rustade farfars fars villa – vann byggnadsvårdspriset 2018

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2018 12:00 CET

Vinnarna av Karlstads kommuns byggnadsvårdspris 2018 är Lennart Sjökvist och Lena Wanke för renoveringen av deras 1920-talsvilla på Sundsta.

Historien börjar egentligen 1916 då Lennarts farfars far köpte tomten och odlade potatis på marken. 1927 byggde han huset och sedan dess har familjen bott kvar i villan på Sundsta. Lennart är fjärde generationen som bor här och har tillsammans med Lena lagt mycket kraft och möda i att återställa villan till sitt ursprungliga utseende.

- Det Lennart och Lena har gjort är en viktig insats för Karlstads historia och deras arbete är ett föredöme som vi vill belöna. Det känns extra roligt att ge priset till en privatperson för det visar att man inte behöver vara expert eller ha en stor organisation bakom sig för att göra något värdefullt för byggnadsvården, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

”För oss har varje spik en historia”

Lennart och Lena har under många år renoverat huset både utvändigt och invändigt och så sent som i år färdigställt exteriören. Men något pris förväntade de sig inte.

- Eftersom vi har bott här i generationer har det känts viktigt för oss att inte förvanska huset. För oss har varje spik en historia och det känns helt underbart att bli belönad på det här sättet. Det är en bekräftelse på att vi har gjort rätt, säger Lennart Sjökvist.

Motiveringen

Stadsbyggnadsnämndens motivering till valet av vinnaren lyder:

”Med tålmodighet och noggrannhet har Lennart Sjökvist och Lena Wanke vårdat och restaurerat den egna villan. Byggnaden är uppförd i 1920-talsklassicistiskt stil enligt ritningar daterade 1927. Med egna arbetsinsatser och traditionella metoder och material har Lennart och Lena tillvaratagit byggnadens karaktär såväl in- som utvändigt. Villan utgör idag ett föredömligt och värdefullt inslag i ett villaområde präglat av tydliga årsringar från 1900-talets olika arkitekturstilar.”

Hedersomnämnande till Metakapellet

Stadsbyggnadsnämnden delade under fredagen även ut ett hedersomnämnande till Karlstads pastorat för renoveringen av Metakapellet på Västra kyrkogården. Motiveringen lyder:

”Genom varsam och kvalitetsmedveten restaurering har Karlstads pastorat med traditionella material och metoder återställt Metakapellet till sin forna glans. Kapellet uppfördes ursprungligen 1838 som vintergrav på Västra kyrkogården. Det har under senare tid använts som förråd och kan efter färdigställd restaurering nu tillgängliggöras för allmänheten.”

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Patrik Söderman, stadsbyggnadsantikvarie vid stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 14

Lennart Sjökvist, vinnaren av byggnadsvårdspriset 2018, tfn 0730-80 79 03

Claes Hellberg, Karlstads pastorat, tfn 054-14 14 54